Kategorijas: Valoda

Dzejoļa “Es pavasarī dobītē” vārdi un kustības

10.06.2021

Es pavasarī dobītē daudz mazas sēklas sēju. Tad tās ar zemi apsedzu.   Nu gaidīju, ko darīs Dievs, Kad ļaus Viņš sēklām pamosties?   Dievs sūtīja lietu. Un saulīti, kas maigi sildīja zemīti.   Jau parādās lapiņa, divas trīs, Rau, ziediņš jau uzplaucis! 

Dziesmas “Pavasara dziesmiņa” vārdi, melodija un kustības

Pienenītes dārzā zied, kreimenes zied sētā, strauta malā vizbuļi sviesta bumbas metā. Runcis saulē acis miedz un pie sevis prāto, vai no govīm pienu slauc, vai no pieneņ’ kātiem? Pavasara dziesmiņa skan un skan bez gala. Vienā pusē cīrulis, otrā lakstīgala. Pavasara dziesmiņa skan un skan bez gala. Vienā pusē cīrulis, otrā lakstīgala. Vista setā

Dziesmas “Maziņš esmu es” vārdi, melodija un kustības

08.06.2021

Maziņš esmu es Ātri augšu es Tā kā mīkla pāri abrai Ātri rāpšos es.   Maziņš esmu es Aši stiepšos es I par tēvu, i par māti Garāks būšu es.   Maziņš esmu es Spēcīgs augšu es Visus varenstipros milžus Uzveikt spēšu es.   Maziņš esmu es Drosmīgs augšu es Milžu lielās mūra pilis Ieņemt

Dziesmas “Visiem maziem putniņiem dziedāt māca” vārdi, melodija un kustības

Visiem maziem putniņiem dziedāt māca. Visiem maziem putniņiem dziedāt māca. Man kā mazam putniņam nesanāca. Man kā mazam putniņam nesanāca. Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang. Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang.     

Leļļu izrāde pasaka “Bišu draugs”

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Dziesmas “Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē” vārdi, melodija un kustības

27.04.2021

Es savai māmiņai, Kā sirsniņa azotē, Kā sirsniņa azotēi, Kā puķīte dārziņā. Mana mīļa māmuliņa Mani mīļi audzināj’! Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņā. Bij man gara tā dieniņa, Kad saulītes neredzēj’, Vēl garāka tā dieniņa, Kad māmiņas neredzēj’. Ai bērniņi, ai bērniņi, Klausiet tēvu māmuliņ, Mūžam saule debesīsi, Ne mūžami tēvs māmiņ. 

Dziesmas “Pavasara, pavasara” vārdi, melodija un kustības

Pavasara, pavasara, nu putniem’i līksmes laiks, Pavasara, pavasara, nu putniem’i līksmes laiks.   Visi lec, visi dzied, dzenis vien nedziedāj. Visi lec, visi dzied, dzenis vien nedziedāj.   Dzenim bija lieli darbi cauru dienu strādājam. Dzenim bija lieli darbi cauru dienu strādājam.   Dzelžu pilis vara vārti dzeņa mātei nokaļami. Dzelžu pilis vara vārti dzeņa

Dziesmas “Kur brauksieti sīki putni” vārdi, melodija un kustības

Kur brauksieti, sīki putni, ķiukš! Ratiņosi sasēduši? ķiukš! Ķīvā, ķīvā, ķīvā, ķīvā, ķiukš! Mēs brauksimi tai zemē, ķiukš! Kur būs silta vasariņa, ķiukš! Ķīvā, ķīvā, ķīvā, ķīvā, ķiukš! 

Dziesmas “Bučiņas” vārdi, melodija un kustības

No rīta kad Atveru actiņas es Visiem izdalu bučiņas Uz mammītes Mīļā vaiga tiek bučiņa salda un Maiga Un tētim uz Darbu Ejot Bučiņa ūsas smejas Bet opīša bārdā vai zini Buča kā bitīte Pinas Bučas bučas bučiņas Dabū visi liels vai mazs Mīļas saldas maziņas bučas bučiņas Bet vissiltākā buča ir Domāta Manai mīļajai

Dziesmas “Pavasara dziesmiņa” vārdi, melodija un kustības

Jānis Lūsēns, Pēteris Brūveris Sniegi jau kusa,zālīte zēla sasaucās putnu bari. Zaļajā mežā sirsniņa mana slavēja pavasari. Piedz. Dziedāja dziesmas koki un zvēri,ūdeņi burbuļoja. Atvērās ziedi,atvērās sirdis,debesis vīteroja. Debesīs augstu mākonis nāca Ēna aiz viņa gāja. Biezajiem koku kupoliem cauri saulīte mirkšķināja. Dosimies birzīs, dosimies pļavās beigusies ziema garā. Augstāk par visiem karaļiem troņos cīrulis