Kvalitāte

Sirdsapziņas skolas darba kvalitāti nodrošina digitāli interaktīva kvalitātes pārvaldības sistēma, kas nepārtraukti tiek pilnveidota un ir izveidota atbilstoši labākajai pasaules praksei un starptautisko kvalitātes standartu prasībām.

Pedagogu darba kvalitātes kritēriji:

  • Audzēkņu mīlestība un disciplīna.
  • Sadarbība ar vecākiem un kolēģiem.
  • Audzēkņu attīstības progresa rādītāji.

Sirdsapziņas skolas pašvērtējuma ziņojums 2020./2021. mācību gadam: Sirdsapziņas skolas pašvērtējums_2020.2021_ publiskā daļa