Kvalitāte

Sirdsapziņas skolas darba kvalitāti nodrošina digitāli interaktīva kvalitātes pārvaldības sistēma, kas nepārtraukti tiek pilnveidota un ir izveidota atbilstoši labākajai pasaules praksei “Investors in Excellence” standarta prasībām.

Pedagogu darba kvalitātes kritēriji:

  • Audzēkņu mīlestība un disciplīna.
  • Sadarbība ar vecākiem un kolēģiem.
  • Audzēkņu attīstības progresa rādītāji.