Kvalitāte

Sirdsapziņas skolas darba kvalitāti nodrošina digitāli interaktīva kvalitātes pārvaldības sistēma, kas nepārtraukti tiek pilnveidota un ir izveidota atbilstoši labākajai pasaules praksei un starptautisko kvalitātes standartu prasībām.

Pedagogu darba kvalitātes kritēriji:

  • Audzēkņu mīlestība un disciplīna.
  • Sadarbība ar vecākiem un kolēģiem.
  • Audzēkņu attīstības progresa rādītāji.

2021.gada 15.oktobrī Pirmsskolas izglītības iestādei “Sirdsapziņas skola” Siguldas novada pašvaldība piešķīra Gada balvu 2021 par bērnu uzraudzību un izglītošanu.

PII “Sirdsapziņas skola” ESF finansēta projekta ietvaros ir izstrādājusi unikālu IT risinājumu “Attīstības pase”, kas palīdz nodrošināt izglītības iestādes kvalitatīvu darbu, labāku komunikāciju ar vecākiem un nodrošina labu iekšējo informētību.

Sirdsapziņas skolas pašvērtējuma ziņojums 2021./2022. mācību gadam publiskojamā daļa: Sirdsapziņas skolas pāsvērtējums 2021-2022 publiskā daļa