Dievišķā mīlestība

09.12.2019

Daudzi cilvēki domā, ka viņi ir nevardarbīgi, jo nevienam nesit, bet patiesībā nevardarbīgi cilvēki pasaulē ir ļoti maz, jo cilvēki nezina, ka sliktas domas un vārdi par citu cilvēku arī ir vardarbība. Par nevardarbīgu cilvēku var saukt tikai tādu cilvēku, kas ir patiess, tikumīgs jeb izdara pareizas izvēles, izjūt iekšēju mieru un Dievišķo mīlestību. Kas

Sirdsapziņas skolas sveiciens Latvijai dzimšanas dienā!

17.11.2019

Sirdsapziņas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem pagatavoja Latvijas dzimšanas dienai veltītu torti un sagatavoja muzikālu apsveikumu. Sirdsapziņas skola attīsta iekļaujošo izglītību un video ir tikai piemērs kā bērni ar īpašām vajadzībām iekļaujas starp veselajiem bērniem.   

Optimisma attīstība Sirdsapziņas skolā

02.11.2019

Sirdsapziņas skolā liela uzmanība tiek pievērsta tikumiskajai audzināšanai. Katru dienu par to tiek runāts caur ikdienas situācijām, un katru nedēļu tiek apskatīta kāda no cilvēciskajām vērtībām un īpašībām, kas palīdz bērniem kļūt labākiem. Katrai nedēļai ir savs mērķis, citāts un vēstījums, ko pedagogi vēlas nodot līdz bērniem. Piemēram, video redzamajā video nedēļas mērķis ir uzturēt

Sirdsapziņas skolai piešķirta “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīme

20.10.2019

Sirdsapziņas skola ir saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi, lai varētu piedalīties starptautiskos Eiropas Solidaritātes korpusa projektos. “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Sirdsapziņas skola programmā “Eiropas

Ražas svētki Sirdsapziņas skolā 2019

18.10.2019

 Sirdsapziņas skola svin Ražas svētkus un Miķeļa dienu, lai bērnos attīstītu Pateicību kā spēka avots nākošajam gadam. Mērķis rosināt bērnos pozitīvu attieksmi pret dabas parādībām, planētu zemi, cildinot cilvēku čaklumu.  

Bērna augšana bez īsto vecāku klātbūtnes sekas

16.10.2019

Viens no cēloņiem, kāpēc pieaudzis cilvēks saskaras ar mīlestības trūkuma sagādātām problēmām pieaugušā vecumā, ir viņa uzaugšana bez vecākiem bērnunamā vai pie audžuvecākiem. Nevienam nav noslēpums, ka bērnunamā augušiem bērniem ļoti pietrūkst savu vecāku mīlestības, lai arī bērnunama audzinātāji cenšas sniegt savu mīlestību. Daži no bērniem tiek adoptēti, bet arī audžuvecāku mīlestība nespēj aizstāt īsto

Sadziedāšanās cikls “Dvēseles dziesma”, tēma: “Mīlestība, mīļums”.

08.09.2019

Uz sadziedāšanās tradīcijas turpināšanu Siguldā aicina Rasa Laube no dziedošās Vītolu ģimenes un Ilze Ulmane-Rudakova – psiholoģe, daudzpusīgu sistēmisko metožu praktiķe un dziesmu zinātāja.  Abas bijušas ciešā sasaistē ar dziedāšanu kā spēcīgu sevis pārveides veidu, kas dziedina un atver mūsu dvēseles plašākai, laimīgākai dzīvei. Sadziedāšanās cikls “Dvēseles dziesma” nodarbība “Mīlestība, mīļums” notiks SIGULDĀ,  Laimas ielā

Aicina uz Austrasbērnu koncertu Siguldā Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā

04.09.2019

Svētdien, 29. septembrī, pulksten 15.00 Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā Siguldā ikviens mīļi aicināts uz Austrasbērnu koncertu, kurā skanēs Imanta Kalniņa un Austrasbērnu pašu radītās autordziesmas. Ieeja par ziedojumiem. Austrasbērni jeb leģendārās dziesminieces Austras Pumpures audzēkņi, draugi un domubiedri, dodas mazā koncerttūrē uz Vidzemi, kur viena no pieturām, kur tikties ar saviem klausītājiem un līdzi

ALTUM grants projektam “PII “Sirdsapziņas skola” audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmas un vides attīstība”

25.08.2019

Priecājamies informēt, ka PII “Sirdsapziņas skola” ir noslēgusi līgumu ar ALTUM par granta saņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” projekta “PII “Sirdsapziņas skola” audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmas un vides attīstība” īstenošanai. Projekta mērķis: Attīstīt bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēmu un tai atbilstošu vidi pirmsskolas izglītības iestādē “Sirdsapziņas skola”. Projekta laikā tiks izstrādāta un

Veselība

14.08.2019

Veselība atspoguļo cilvēka attieksmi pret dzīvi. Ja cilvēks ir vesels, tad viņam ir veselīga attieksme pret dzīvi. Ja cilvēku vajā dažādas slimības, tad viņam kaut kas ir jāmaina savos uzskatos par dzīvi. Atcerieties, ka pārmērīgi sliktais jeb sliktais, kas pārsniedz 49%, izraisa ķermeņa fiziskās slimības. Savukārt, pārmērīgi labais jeb ilūzijas, kas pārsniedz 51%, izraisa Dvēseles