Rotaļas “Mazais balodītis” vārdi, melodija un kustības

16.08.2021

Parād’ mazais balodīti kā sēj magonītes, Parād’ mazais balodīti kā sēj magonītes. Tā sēj magonītes, tā sēj magonītes. Tā sēj magonītes, tā sēj magonītes.   Parād’ mazais balodīti kā aug magonītes, Parād’ mazais balodīti kā aug magonītes. Tā aug magonītes, tā aug magonītes. Tā aug magonītes, tā aug magonītes.   Parād’ mazais balodīti kā plaukst

Dziesmas “Baltu pupu iestādīju ābelīšu dārziņā” vārdi, melodija un kustības

Baltu pupu iestādīju ābelīšu dārziņā. Baltu pupu iestādīju ābelīšu dārziņā. Audz pupa, audz pupa, līdz pašām’i debesīm. Audz pupa, audz pupa, līdz pašām’i debesīm.   Man uzauga treju zari katras pupas galiņā. Man uzauga treju zari katras pupas galiņā. Audz pupa, audz pupa, līdz pašām’i debesīm. Audz pupa, audz pupa, līdz pašām’i debesīm.   Man

Dziesmas “Do Re Mi” vārdi, melodija un kustības

22.06.2021

No sākuma paša mums jāsāk, Jo tiešām ir labāk tā, Lasīt mācīties sāk no A, B, C, Dziedāt mācīties sāk no Do, Re, Mi Do, Re, Mi, Do, Re, Mi,   Bet pirmās notis dziedam tā, Do, Re, Mi Do, re, mi, fa, sol, la, sī   Nāciet, es mācīšu jums vienkāršāk:   Do, mums

Dziesmas “Līgojati, līgojati ” vārdi un melodija

Līgojati, līgojati, līgo, līgo, līgo, Jāni. Nav vairs tālu Jāņu diena. līgo, līgo, līgo, Jāni. Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo, līgo, Jāni. Parīt pati Jāņu diena, līgo, līgo, līgo, Jāni. Kas tos Jāņus ielīgoja? līgo, līgo, līgo, Jāni. Mūsu pašu ciema ļaudis, līgo, līgo, līgo, Jāni. Pirmie gani, pēc arāji, līgo, līgo, līgo, Jāni. Visupēci

Rotaļa “Lielais Jānis kalniņā” vārdi, melodija un kustības

Lielais Jānis kalniņā Strīķēj savu izkaptiņu. Lielais Jānis kalniņā Strīķēj savu izkaptiņu. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’. Ja tu labi neiztrīsi, Izkaptiņa nekodīs. Ja tu labi neiztrīsi, Izkaptiņa nekodīs. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’. Mazais Jānis lejiņā

Leļļu izrāde pasaka “Kāpuriņš”

Kāda liela koka zarā dzīvo maziņš Kāpuriņš. Aplūko viņš lapas zaļās, kas tik gardas raisās vaļā.   Sulīgas un saldas tās, ēd viņš katrā mielastā. Rīta rasa padzirdina mazo gauso radībiņu.   Vējš, kas koka zaros šalko, saldas ziedu smaržas nes. Maigi glāsta, žūžina, tālēs doties vilina. Saules siltums tīksmi glāsta, tam par brīnumiem nu

Izglītības programma “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ” attālināti

10.06.2021

Sirdsapziņas skola aicina piedalīties izglītības programmā “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ” attālināti. Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pārstāvju un vecāku kompetences bērnu tikumiskajā audzināšanā. Mērķa grupa: PII metodiķi, skolotāji, skolotāju palīgi un vecāki. Programmas saturs:  Kas ir tikumiskā audzināšana? Vispārcilvēciskās vērtības – laimīgas dzīves pamats. Pozitīvo cilvēcisko īpašību attīstība. Negatīvās cilvēciskās īpašības un stresi, kas iznīcina cilvēka individualitāti

Dzejoļa “Es pavasarī dobītē” vārdi un kustības

Es pavasarī dobītē daudz mazas sēklas sēju. Tad tās ar zemi apsedzu.   Nu gaidīju, ko darīs Dievs, Kad ļaus Viņš sēklām pamosties?   Dievs sūtīja lietu. Un saulīti, kas maigi sildīja zemīti.   Jau parādās lapiņa, divas trīs, Rau, ziediņš jau uzplaucis! 

Dziesmas “Pavasara dziesmiņa” vārdi, melodija un kustības

Pienenītes dārzā zied, kreimenes zied sētā, strauta malā vizbuļi sviesta bumbas metā. Runcis saulē acis miedz un pie sevis prāto, vai no govīm pienu slauc, vai no pieneņ’ kātiem? Pavasara dziesmiņa skan un skan bez gala. Vienā pusē cīrulis, otrā lakstīgala. Pavasara dziesmiņa skan un skan bez gala. Vienā pusē cīrulis, otrā lakstīgala. Vista setā

Dziesmas “Maziņš esmu es” vārdi, melodija un kustības

08.06.2021

Maziņš esmu es Ātri augšu es Tā kā mīkla pāri abrai Ātri rāpšos es.   Maziņš esmu es Aši stiepšos es I par tēvu, i par māti Garāks būšu es.   Maziņš esmu es Spēcīgs augšu es Visus varenstipros milžus Uzveikt spēšu es.   Maziņš esmu es Drosmīgs augšu es Milžu lielās mūra pilis Ieņemt