Māmiņdiena Sirdsapziņas skolā’ 2023

16.05.2023Darba svētki Sirdsapziņas skolā

02.05.2023

Sirdsapziņas skolas sapnis ir nodrošināt līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās attīstības un darba tikuma attīstību visās vecuma grupās, audzinot audzēkņus dzīvot pēc Sirdsapziņas, kas nākotnē veicinās Latvijas Valsts attīstību visās jomās. Lai īstenotu mūsu sapni, Sirdsapziņas skola plāno būvēt nelielas ēkas katrai vecuma grupai Zinātnes ielā, Siguldas pag.,  Siguldas novads. Lai apzaļumotu Sirdsapziņas skolas sapņa īstenošanas

Ziemas prieki Sirdsapziņas skolā

27.01.2023

Sirdsapziņas skolas pirmsskolas audzēkņi izbauda ziemas piedāvātos priekus aktīvi darbojoties sniegā – brauc ar ragaviņām, kvadracikliem un močiem, slēpo, veļ sniegavīrus, tīra sniegu, šļūc no kalniņa un citas fiziskas aktivitātes, kas bērniem sagādā prieku. Interesē eksperimenti ar sniegu – sniega kausēšana ar sāli, ūdens sasaldēšana u.tml. Prieks ir C vitamīns, tāpēc bērni brīvi izvēlas fiziskās

Jauna izglītības programma ““KĀ SAGATAVOT IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PLĀNU, LAI TAS BŪTU PALĪGS IESTĀDES ATTĪSTĪBAI, NEVIS FORMĀLS DOKUMENTS?”, 22.02.2023, attālināti.

25.01.2023

Sirdsapziņas skola aicina izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “KĀ SAGATAVOT IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PLĀNU, LAI TAS BŪTU PALĪGS IESTĀDES ATTĪSTĪBAI, NEVIS FORMĀLS DOKUMENTS?”, 22.02.2023, attālināti. Programmas mērķis: Attīstīt izglītības iestāžu vadītāju un to vietnieku kompetences stratēģiskajā domāšanā. Mērķa grupa: Izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki vai iestādes attīstības darba grupa. Programmas saturs: 

Seminārs “PEDAGOGA DVĒSELEI” attālināti

05.12.2022

Sirdsapziņas skola aicina izglītības iestāžu pedagogus piedalīties seminārā “PEDAGOGA DVĒSELEI”, attālināti, skolēnu brīvlaika laikā Semināra mērķis:  Palīdzēt pedagogiem atjaunot spēkus un sākt jauno gadu ar jaunu skatījumu uz dzīvi. Mērķa grupa: Izglītības iestāžu pedagogi un vadība. Semināra saturs:  Garīgā izdzīvošana ekonomisko un darba problēmu dēļ. Pretī pārmaiņām. Kā atjaunot spēkus, kad vairs nav spēka? Jaunā

Jauna izglītības programma “KĀ AR JAUNIEŠIEM RUNĀT PAR MĪLESTĪBU?”, attālināti

14.11.2022

Sirdsapziņas skola aicina piedalīties izglītības programmā “KĀ AR JAUNIEŠIEM RUNĀT PAR MĪLESTĪBU?” 2022.gada 7.decembris, plkst.10.00-16.00, attālināti, ZOOM platformā. Mūsdienās jaunieši arvien agrāk uzsāk intīmas attiecības, neizprotot, kas ir īsta Mīlestība. Reti, kad šīs attiecības tiek saglabātas un attīstītas par ģimeni. Ļoti bieži partnerattiecības ātri izjūk un tikpat ātri veidojas jaunas attiecības, neizprotot attiecību svētumu un nozīmi

Jauna izglītības programma “VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU UN POZITĪVO CILVĒCISKO ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PERSONĀLAM” attālināti

07.10.2022

Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestāžu personālu piedalīties izglītības programmā “VISPĀRCILVĒCISKO VĒRTĪBU UN POZITĪVO CILVĒCISKO ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLAS AUDZĒKŅIEM UN PERSONĀLAM”, attālināti Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) personāla kompetences vispārcilvēciskajās vērtībās un cilvēciskajās īpašībās, to praktisku izmantošanu audzināšanas darbā. Mērķa grupa: PII personāls (vadītāji, metodiķi, skolotāji, skolotāju palīgi, psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi). Programmas saturs:  Vispārcilvēciskās

Jauna izglītības programma “ATTĪSTĪBAS PLĀNA UN PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” attālināti

07.09.2022

Sirdsapziņas skola aicina interešu un pieaugušo neformālās izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “ATTĪSTĪBAS PLĀNA UN PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”, attālināti, 06.10.2022. Programmas mērķis: Attīstīt interešu un pieaugušo neformālās izglītības iestāžu vadītāju un to vietnieku kompetences efektīvas izglītības iestādes attīstības nodrošināšanā un pašvērtējuma sagatavošanā. Mērķa grupa: Interešu un neformālās izglītības

Jauna izglītības programma “NO VĪZIJAS LĪDZ PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI PIRMSSKOLĀ” attālināti

11.08.2022

Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “NO VĪZIJAS LĪDZ PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI PIRMSSKOLĀ”, attālināti, 25.08.2022. Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadītāju un to vietnieku kompetences efektīvas izglītības iestādes attīstības nodrošināšanā. Mērķa grupa: PII vadītāji un to vietnieki. Programmas saturs:  Stratēģiskās domāšana –  kāpēc jāraugās nākotnē? Misijas, vīzijas, vērtību, virsmērķu, mērķu

Kompetenču attīstība dabaszinībās caur eksperimentiem

25.07.2022

Sirdsapziņas skola jau no pirmsskolas lielu vērību pievērš dabaszinību attīstībai, lai bērniem ieliktu labus pamatus fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Bērni piedalās eksperimentos: 18 eksperimenti ar elektrību; 30 eksperimenti ar sviru, trīsi un magnētu; 30 eksperimenti ar gaismu un skaņu; 26 eksperimenti ar ūdeni un gaisu; 30 eksperimenti dabā un apkārtējā vidē. Bērniem ļoti patīk piedalīties