Kategorijas: Tikumiskā audzināšana

Dzejoļa “Pateicamies” vārdi un kustības

28.10.2020

Pateicamies zemes mātei. Pateicamies strautiem un upēm, kuri dod mums veldzējošo ūdeni. Pateicamies labības laukiem, kuri dod mums maizi. Pateicamies tējas zālītēm, kuras aizsargā mūs no slimībām. Pateicamies vējam un lietum, kas visu tīru dara. Pateicamies augļu kokiem un krūmiem, kas dod mums bagātīgu augļu ražu. Pateicamies mēnesim un zvaigznēm, kas izgaismo tumsu. Pateicamies saulei,

Dziesma/dzejolis “Pateicība Dievam” vārdi, melodija un kustības

27.09.2020

Ar Dieviņu sanācam’i, ar Dieviņu šķīrāmies’i, Ar Dieviņu sanācam’i, ar Dieviņu šķīrāmies.   Ar Dieviņu lai palika šī dziesmotā istabiņa, Ar Dieviņu lai palika šī dziesmotā istabiņ.   Es gribu pacelt acis un klusi pateikties, Par jauko, skaisto dienu, ko dāvājis mums Dievs. Un solījumu klusu es Viņam gribu dot, Ar tīru, skaidru sirdi šo

Dziesmas “Lūgšana” vārdi, melodija, kustības

Dod mums, Dievs, lai es ikdienas Varu labāks, mīļāks kļūt. Un lai stundas nav nevienas Sirds, kad tumsu, naidu jūt.   Jā, dod mans Dievs, Lai varu labāks, mīļāks kļūt. Jā, dod mans Dievs, Lai varu labāks, mīļāks kļūt.