Kategorijas: Tikumiskā audzināšana

Kā bērni ar īpašām vajadzībām veicina vērtībizglītības attīstību?

09.10.2023

Pirmsskolas izglītības iestādē “Sirdsapziņas skola” jau kopš tās pastāvēšana sākuma mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām. Sākumā vecāki, ieraugot grupiņā bērnus ar īpašām vajadzībām, nedaudz sabijās, jo nezināja kā viņa bērns uztvers bērnus, kuri atšķīrās no pārējiem bērniem ar fiziskām vai garīgām spējām. Tomēr pēc laika visi vecāki teica paldies, ka viņu bērniem ir bijusi

Leļļu izrāde pasaka “Garā pupa”

24.09.2021

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Dziesmas “Maziņš esmu es” vārdi, melodija un kustības

08.06.2021

Maziņš esmu es Ātri augšu es Tā kā mīkla pāri abrai Ātri rāpšos es.   Maziņš esmu es Aši stiepšos es I par tēvu, i par māti Garāks būšu es.   Maziņš esmu es Spēcīgs augšu es Visus varenstipros milžus Uzveikt spēšu es.   Maziņš esmu es Drosmīgs augšu es Milžu lielās mūra pilis Ieņemt

Leļļu izrāde pasaka “Bišu draugs”

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Leļļu izrāde pasaka “Zvejnieks un viņa sieva”

22.03.2021

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Dzejoļa “Pateicamies” vārdi un kustības

28.10.2020

Pateicamies zemes mātei. Pateicamies strautiem un upēm, kuri dod mums veldzējošo ūdeni. Pateicamies labības laukiem, kuri dod mums maizi. Pateicamies tējas zālītēm, kuras aizsargā mūs no slimībām. Pateicamies vējam un lietum, kas visu tīru dara. Pateicamies augļu kokiem un krūmiem, kas dod mums bagātīgu augļu ražu. Pateicamies mēnesim un zvaigznēm, kas izgaismo tumsu. Pateicamies saulei,

Dziesma/dzejolis “Pateicība Dievam” vārdi, melodija un kustības

27.09.2020

Ar Dieviņu sanācam’i, ar Dieviņu šķīrāmies’i, Ar Dieviņu sanācam’i, ar Dieviņu šķīrāmies.   Ar Dieviņu lai palika šī dziesmotā istabiņa, Ar Dieviņu lai palika šī dziesmotā istabiņ.   Es gribu pacelt acis un klusi pateikties, Par jauko, skaisto dienu, ko dāvājis mums Dievs. Un solījumu klusu es Viņam gribu dot, Ar tīru, skaidru sirdi šo

Dziesmas “Lūgšana” vārdi, melodija, kustības

Dod mums, Dievs, lai es ikdienas Varu labāks, mīļāks kļūt. Un lai stundas nav nevienas Sirds, kad tumsu, naidu jūt.   Jā, dod mans Dievs, Lai varu labāks, mīļāks kļūt. Jā, dod mans Dievs, Lai varu labāks, mīļāks kļūt.