Vērtības

1. Patiesums – domas sakrīt ar vārdiem, atsakoties no meliem, lišķības, divkosības un viltības.

2. Tikumība – rīcība sakrīt ar vārdiem, kuri ir patiesi un nenodara nevienam ļaunu.

3. Miers – iekšējs miers, minimizējot vēlmes līdz minimumam un atbrīvojoties no negatīvajām īpašībām un stresiem.

4. Mīlestība – mīlēt visu dzīvo radību bez nosacījumiem.

5. Nevardarbīgums – atteikšanās no vardarbības rīcībā, vārdos un domās.