Kategorijas: Rotaļas

Rotaļas “Rudentiņi, rudentiņi” vārdi, melodija un kustības

20.10.2021

Rudentiņi, rudentiņi, tev bij pilnis vezumiņš, Liec manā groziņā pāris biešu māmuliņ, pāris biešu māmuliņ, sarkaniem lindrakiem. Rudentiņi, rudentiņi, tev bij pilnis vezumiņš, Liec manā groziņā pāris slaidu burkāniņ, pāris slaidu burkāniņ, zaļajāmi bārdiņām. Rudentiņi, rudentiņi, tev bij pilnis vezumiņš, Liec manā groziņā pāris baltu ķiplociņ, pāris baltu ķiplociņ, veselības sargātāj. Utt. pārējie dārzeņi.  

Rotaļas “Maza, maza ābelīte” vārdi, melodija un kustības

Maza, maza ābelīte, Ai dai dū-di dā. Pieci zelta ābolīši, Ai dai dū-di dā.   Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di dā. Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di dā.   Divus devu brālīšami, Ai dai dū-di dā. Trīs es pati paturēju,

Rotaļa “Lielais Jānis kalniņā” vārdi, melodija un kustības

22.06.2021

Lielais Jānis kalniņā Strīķēj savu izkaptiņu. Lielais Jānis kalniņā Strīķēj savu izkaptiņu. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’. Ja tu labi neiztrīsi, Izkaptiņa nekodīs. Ja tu labi neiztrīsi, Izkaptiņa nekodīs. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’. Mazais Jānis lejiņā

Rotaļas “Adat, bērni, ko adati” vārdi, melodija un kustības

28.01.2021

Adat, bērni, ko adati, (2x) Vilkam zeķes noadiet. (2x) Vilkam kājas nosalušas (2x) Purvus, mežus bradājot. (2x) Taisiet, bērni, augstu sētu, (2x) Laidiet kazu dārziņā. (2x) Augstu, augstu, ne tik zemu, (2x) Lai vilcinis nedabūj. (2x) Nu guļ suņi, nu guļ lopi, (2x) Nu guļ paši ganītāj’. (2x) Nu ir laiks vilciņam (2x) Kazu ķerti

Rotaļa “Sasalsti!”

06.05.2020

Rotaļa “Sasalsti!” attīsta koncentrēšanās spēju, uzmanību, muzikālās spējas un fiziskās dotības. 

Rotaļa “Zaļais tirdziņš”

05.05.2020

Rotaļa “Zaļais tirdziņš” palīdz bērniem iepazīt augus un attīsta muzikālās dotības. 

Rotaļa “Lido, lido zvirbulīt”

29.04.2020

Rotaļa “Lido, lido zvirbulīt” 

Rotaļa “Aizbrauc mazais vīrelis”

17.04.2020

Rotaļa “Aizbrauc mazais vīrelis” attīsta bērnu valodu un muzikālās spējas, kā arī zināšanas par zvēriņiem. Rotaļa “Aizbrauc mazais vīrelis” 1.v.  Rotaļa “Aizbrauc mazais vīrelis” 2.v.    Rotaļa “Aizbrauc mazais vīrelis” 3.v. 

Rotaļa “Zaķīši no meža lec”

16.04.2020

Rotaļa “Zaķīši no meža lec” 

Rotaļa “Mēs esam muzikanti”

07.04.2020

Rotaļa “Mēs esam muzikanti” attīsta muzikalitāti, valodu un izpratni par mūzikas instrumentiem. 1.versija:  2.versija: