Vēsture

Sirdsapziņas skolas dibināšanas motīvi:

 1. Bērnu un jauniešu zināšanu līmeņa un uzvedības pasliktināšanās.
 2. Izglītības sistēmas nespēja līdzsvaroti attīstīt garīgumu un intelektu.
 3. Sabiedrības degradēšanās, strupceļš, zemais morāles līmenis un sabiedrības atteikšanās no Dieva, nonākot pie sekojošām sekām:
 • Ievērojama darba ņēmēju daļa neuzskata par netikumu darba devēju krāpšanos ar nodokļiem, aplokšņu algu praksi un korupciju.
 • Ievērojama sabiedrības daļa vienaldzīgi izturas pret nodokļu vai citu finanšu resursu izkrāpējiem.
 • Ievērojama sabiedrības daļa vienaldzīgi izturas pret acīmredzamiem valsts pārvaldes ierēdņu un politiķu pārkāpumiem un zemo morāles līmeni.
 • Slimības lapu skaita pieaugums norāda ne tikai uz slimu sabiedrību, bet arī uz slimības lapu izmantošanu, lai nebūtu jāstrādā un varētu dzīvot uz valsts rēķina – tātad valsts apzagšanu.
 • Bezdarbnieku vēlme izmantot “valsts apmaksātu atvaļinājumu” netiek uzskatīta par netikumu.
 • Dažādas shēmas naudas izkrāpšanā, lai vairotu personisko labklājību, tiek uztverta kā gudru cilvēku rīcība nevis kā netikums.
 • Meli, lišķība, divkosība un viltība tiek akceptēta visos līmeņos.
 • Laulības pārkāpumi, viendzimuma, biseksuālas un grupveida seksuālas attiecības vairs nav nekas īpašs.

Tā varētu uzskaitīt ļoti daudzas sabiedrības degradācijas pazīmes, kas kopumā liecina tikai par zemo sabiedrības morāles līmeni, kura cēlonis ir ilggadīga koncentrēšanās uz intelekta attīstību, atstājot garīgumu novārtā un atsakoties no Dieva.

Tāpēc Biedrība “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” sadarbībā ar nodibinājumu “Sokrata tautskola” uzsāka brīvprātīgo darbu pie Sirdsapziņas skolas attīstības ar mērķi radīt paraugu izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma un intelekta attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši Dievišķajiem tikumiskajiem likumiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai.

Brīvprātīgo komanda strādāja veselu mācību gadu, lai izstrādātu Sirdsapziņas skolas kvalitātes pārvaldības sistēmu atbilstoši kompetenču pieejai, līdzsvarojot intelekta, garīguma, darba tikuma un fizisko attīstību.

Sirdsapziņas skola LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta 2018.gada 19.jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru 40203150986.

Sirdsapziņas skola savu attīstību uzsāka ar pirmsskolu Laimas ielā 1, Sigulda, kur telpas tika pielāgotas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.