Kategorijas: Bērnu attīstības videomateriāli

Dziesma “Pavasara dziesmiņa”

03.04.2020

Dziesma “Pavasara dziesmiņa”   

Rotaļa “Zaķēniņi dejo”

Rotaļa “Zaķēniņi dejo” attīsta koordināciju, uzmanību, fizisko potenciālu un muzikalitāti. 

Praktiskā dzīve. Burbuļu taisīšana.

Vingrinājums “Burbuļu taisīšana” attīsta roku un rokas pirkstus, kā arī valodu, ja rīcību sauc vārdā. 

Praktiskā dzīve. Banāna griešana.

02.04.2020

Banāna griešana attīsta koncentrēšanās spēju, patstāvību, prasmes pagatavot ēdienu, valodu, ja darbības tiek sauktas vārdā. 

Deja “Kukainīšu balle”

Deja “Kukainīšu balle” attīsta muzikalitāti, fiziskās dotības, ritma izjūtu un mīlestību pret mazajām dzīvajām radībām. 

Pirkstiņspēle. Dziesma “Pavasara, pavasara, nu putniņiem līksms laiks”

Pirkstiņspēle. Dziesma “Pavasara, pavasara, nu putniņiem līksms laiks” 

Valoda. Skaņas spēle.

01.04.2020

Skaņas spēles mērķis ir vārda pirmās skaņas saklausīšana. Spēle sagatavo bērnus rakstīšanai un lasīšanai. Bērni dod nosaukumu tikai tām lietām, par kurām pedagogs ir pārliecināts, ka viņi nosaukumus zina. Pirms spēles kopā ar bērniem izrunā kā kuru priekšmetu sauc. Izvēlas tādus priekšmetus, kurus bērns var izrunāt, īpaši tas attiecas uz burtu “R”. Sāk ar vienu

Praktiskā dzīve. Apelsīna sulas spiešana.

Apelsīna sulas spiešana attīsta koncentrēšanās spēju, koordināciju un patstāvību. Bērns mācās rūpēties par apkārtējo vidi, kārtību, patstāvību, mācās pagatavot ēst. Rokas attīstība.   

Loģiskā domāšana. Fizika. Grimstošas un negrimstošas lietas.

Vingrinājuma Grimstošas un negrimstošas lietas mērķis izpētīt lietu īpašības – grimst vai peld, kā arī attīstīt valodu, saucot lietas vārdā. Versija 1  Versija 2 

Labas manieres “Klusi atvērt un aizvērt durvis”

31.03.2020

Vingrinājums “Klusi atvērt un aizvērt durvis” attīsta koncentrēšanās spēju, koordināciju, patstāvību un labas manieres. Vingrinājumā īpaši tiek uzsvērts, ka durvis ir jāaizver lēnām, klusi un mierīgi.