Licencētās pirmsskolas izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības iestāde “Sirdsapziņas skola” ir licencējusi pirmsskolas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītība, kods: 0101 1111
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods: 01015311
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods: 01015811

Sirdsapziņas skolas audzēkņi, kas ir deklarēti Siguldas novadā, var saņemt no pašvaldības līdzfinansējumu.

Sirdsapziņas skola slēdz līgumu arī ar citām pašvaldībām, par līdzfinansējumu bērniem, kas mācās Sirdsapziņas skolā.