Kategorijas: Valoda

Dzejoļa “Pateicamies” vārdi un kustības

28.10.2020

Pateicamies zemes mātei. Pateicamies strautiem un upēm, kuri dod mums veldzējošo ūdeni. Pateicamies labības laukiem, kuri dod mums maizi. Pateicamies tējas zālītēm, kuras aizsargā mūs no slimībām. Pateicamies vējam un lietum, kas visu tīru dara. Pateicamies augļu kokiem un krūmiem, kas dod mums bagātīgu augļu ražu. Pateicamies mēnesim un zvaigznēm, kas izgaismo tumsu. Pateicamies saulei,

Dzejoļa “Divi mazi balti kaķi” vārdi un kustības

Divi mazi balti kaķi Ceļa malā satikās. Divas lielas sārtas lapas Viņiem priekšā nolaidās.   Divi mazi balti kaķi Kā jau kaķi draiskojās. Un ar divām sārtām lapām Cauru dienu spēlējās. 

Dzejoļa “Lietus vīriņš” vārdi un kustības

Ruds, rudiņš pa krēslu čabina lietutiņš. Kā pelēks vīriņš gar logu iet viņš – Kaklā zīļu vācelīte tumšpelēka debesīte, Vasarā tā būšot pērļu sietiņš.   Tēvs liels tam un stipr(i)s – kuļ jūras un ledu lauž. Māte pie septiņām ugunīm Debesīs varavīksnas auž, Bet dēliņš – pa krēslu čāpo un snauž…   Kad iedegas zvaigznīte

Dzejoļa “Cauri mežam rati brauc” vārdi un kustības

Cauri mežam rati brauc, Redz, kur māja – braucējs sauc, Un no ratiem izlec te, Maza, maza pelīte. Tūliņ dodas uz to pusi, Pieklauvē pie durvīm klusi. Lūdzu pelīt, iekšā nāc, Manā mājā ciemiņš kāds. Kā gan gadījies tu te, Mazā, mīļā pelīte. 

Dzejoļa “Aug koks tik liels un stalts” vārdi un kustības

Aug koks tik liels un stalts Un tanī ābolītis skaists. Tam vaigi miegā sārtojas Un smaidā mutīte tam paveras.   Mazs bērns pie koka nāk Un ābelīti lūgties sāk: “Ak ābolīti zemē nāc Un manu sirdi priecēt sāc.”   Bet ābols guļ un nekustas. Te saulīte aiz mākonīša veras Un uzsākt savus dienas darbus ķeras

Dziesma “Dziesmiņa par Lapu Krišu” vārdi un kustības

Ar kārtiņu pār pleciem iet Lapu Krišs. Un lapas krīt un lapas krīt. Un lapas krīt un lapas krīt.   Par kļavas lapu – dukāts Par bērza – dalderis Par liepas lapu – vērdiņš Par apses – grasītis.   Ne mugurā ko uzvilkt, ne kājās aut. Kaut vēji pūš, kaut vēji pūš, un pūš, un

Pasaka “Roberta ražas kukulis” teksts un leļļu izrāde

20.10.2020

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Pasaka “Roberta ražas kukulis” Sensenos laikos pašā labības lauka vidū dzīvoja peļu ģimene.

Pasaka “Mājas pele un Lauku pele” teksts un leļļu izrāde

27.09.2020

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   PASAKA “MĀJAS PELE UN LAUKU PELE” Kādā siltā dienā mājas pele izlien no

Valoda “Rakstīt ar pirkstu”

06.05.2020

Vingrinājums “Rakstīt ar pirkstu” attīsta rakstītprasmi un lasītprasmi. Vingrinājumam tiek izmantota paplāte, kur ir iebērta manna.     

Leļļu izrāde “Aizmāršīgais Gusts”

30.04.2020

Leļļu izrāde “Aizmāršīgais Gusts” attīsta valodu, iztēli, atmiņu, pacietību un koncentrēšanās spēju.