Kategorijas: Valoda

Leļļu izrāde “Lieldienu dārzs”

08.04.2020

Leļļu izrāde “Lieldienu dārzs” attīsta valodu, iztēli, atmiņu un dzīves gudrību.     

Valoda. Skaņas spēle.

01.04.2020

Skaņas spēles mērķis ir vārda pirmās skaņas saklausīšana. Spēle sagatavo bērnus rakstīšanai un lasīšanai. Bērni dod nosaukumu tikai tām lietām, par kurām pedagogs ir pārliecināts, ka viņi nosaukumus zina. Pirms spēles kopā ar bērniem izrunā kā kuru priekšmetu sauc. Izvēlas tādus priekšmetus, kurus bērns var izrunāt, īpaši tas attiecas uz burtu “R”. Sāk ar vienu