Audzēkņu attīstības noteikšana

Lai noteiktu audzēkņa attīstības progresa dinamiku, katram audzēknim tiks izveidota Attīstības pase, kur no pirmsskolas līdz vidusskolai tiks norādīti:

  • audzēkņa talanti, un to attīstības dinamika;
  • kompetences, prasmes un spējas un to attīstības dinamika;
  • attieksme pret mācībām un attīstības dinamika;
  • attieksme pret darbu un attīstības dinamika;
  • attieksme pret vienaudžiem/pieaugušajiem un attīstības dinamika;
  • darbu izpildes kvalitāte un attīstības dinamika;
  • gūtās zināšanas un attīstības dinamika;
  • garīguma līmenis, cilvēcisko vērtību praktizēšana, atbrīvošanās no negatīvajām īpašībām un pozitīvo īpašību attīstības dinamika.