Bērnu kompetenču attīstība

Bērnu kompetenču attīstība notiek saskaņā ar izstrādāto Sirdsapziņas skolas Digitāli interaktīvo kvalitātes pārvaldības sistēmu, kurā ir noteikta metodika bērnu intelekta, garīguma, darba tikuma un fiziskajai attīstībai.

Metodikā ir izmantota Montesori, Valdorfa, Marte-Meo, Satja Sai un Humānās pedagoģijas labākā darba prakse.

Katram bērnam ir individuālā pieeja. Katrs bērns attīstās atbilstoši savai būtībai – priekšmeti, kuri padodas, apgūst ātrāk un virzās uz priekšu, bet priekšmeti, kuri nepadodas, apgūst lēnāk, neatstājot “zināšanās robus”.

Grupu nodarbībās, kas tiek plānotas atbilstoši gadskārtām un svētkiem, tiek attīstītas visas kompetences, attīstot bērnos radošumu un dzīves gudrību.

Bērni apgūs trīs svešvalodas – angļu, vācu un krievu valodas.

Katra nedēļa tiks veltīta kādas cilvēciskās vērtības attīstībai.

Lai noteiktu bērna attīstības progresa dinamiku, katram bērnam tiek izveidota Attīstības pase, kur no pirmsskolas līdz vidusskolai tiks norādīti:

  • talanti, un to attīstības dinamika;
  • kompetences, prasmes un spējas un to attīstības dinamika;
  • attieksme pret mācībām un attīstības dinamika;
  • attieksme pret darbu un attīstības dinamika;
  • attieksme pret vienaudžiem/pieaugušajiem un attīstības dinamika;
  • darbu izpildes kvalitāte un attīstības dinamika;
  • gūtās zināšanas un attīstības dinamika;
  • garīguma līmenis, cilvēcisko vērtību praktizēšana, atbrīvošanās no negatīvajām īpašībām un pozitīvo īpašību attīstības dinamika.

Bērnu sasniegumi – zināšanas, kompetences, prasmes un iemaņas tiek noteiktas atbilstoši Sirdsapziņas skolas izstrādātajai sasniegumu sistēmai atbilstošajā mērķa grupā, kas ir digitāli interaktīvās kvalitātes pārvaldības sistēmas sastāvdaļa.

2021.gada 15.oktobrī Pirmsskolas izglītības iestādei “Sirdsapziņas skola” Siguldas novada pašvaldība piešķīra Gada balvu 2021 par bērnu uzraudzību un izglītošanu.

PII “Sirdsapziņas skola” ESF finansēta projekta ietvaros ir izstrādājusi unikālu IT risinājumu “Attīstības pase”, kas palīdz nodrošināt izglītības iestādes kvalitatīvu darbu, labāku komunikāciju ar vecākiem un nodrošina labu iekšējo informētību.