MŪSU KOMANDA

Mūsu komanda ir izveidojusies idejas vārdā, uzsākot darbu kā brīvprātīgajiem. Esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai mūsu audzēkņi uz Sirdsapziņas skolu nāktu ar prieku un palīdzēt vecākiem izveidot laimīgas ģimenes, atbalstot grūtos dzīves brīžos.

Mūsu komandas kompetences:

Elvita Rudzāte – Sirdsapziņas skolas valdes locekle/direktore, dzīves izpratnes skolotāja, grāmatu un garīgās prakses disku sērijas “Piedošanas mācība” autore, grāmatas “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” līdzautore, kas vadot tikumiskās audzināšanas nodarbības, palīdz audzēkņiem izprast dzīvi un attīstīties par krietniem cilvēkiem, kā arī sniedz garīgu atbalstu audzēkņu vecākiem grūtu dzīves brīžu pārvarēšanā.

Mārīte Akmentiņa – Sirdsapziņas skolas valdes locekle, pedagogs ar milzīgu pieredzi Valdorfa pedagoģijā, grāmatas “Ļaut iepazīt un piedzīvot. Siguldas Valdorfbērnudārza ikdiena un svētki” autore, rūpējas par dienas lielo un mazo ritmu iedibināšanu, praktiskās dzīves apgūšanu, latviešu dzīves ziņas apgūšanu un radošuma attīstību.

Līga Knekse – Sirdsapziņas skolas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja, Montesori pedagoģijas un Marte Meo metodes speciāliste sniedz atbalstu vecākiem un pedagogiem labākās darba prakses ieviešanā. Vada individuālās un grupu nodarbības bērniem, sagatavo bērnus skolai.

Robert Waite (Roberts Veits) – Sirdsapziņas skolā attīsta angļu valodas un digitālās prasmes.

Ilze Ulmane-Rudakova – Sirdsapziņas skolas izglītības psihologs, kas palīdz bērniem iejusties kolektīvā, risināt problēmsituācijas un vecākiem labāk izprast savus bērnus.

Diāna Dombrovska – Sirdsapziņas skolas skolotāja palīgs, kas palīdz bērniem justies dārziņā kā mājās, kļūstot mazajiem par otro mammu un rūpējoties par telpu un aprīkojuma tīrību.

Laila Ipatjeva – Sirdsapziņas skolā palīdz bērniem justies dārziņā kā mājās, kļūstot mazajiem par otro mammu un rūpējas par bērnu kompetenču attīstību, izmantojot Montesori pedagoģijas pieeju.

Sintija Seņka-Sevostjanova – Sirdsapziņas skolas sagatavošanas grupas un sākumskolas skolotāja, kas caur audzēkņu dalību ekspedīcijās un maršrutu karšu ražošanas procesā, palīdz bērniem vispusīgi attīstīties, praksē iepazīstot dažādas profesijas.

Līga Tulla – skolotāja logopēde, kas palīdz attīstīt bērniem pareizu izrunu.

Evija Riepniece – Sirdsapziņas skolas pavārs, kas rūpējas, lai bērni un personāls ir garšīgi un veselīgi paēduši.

Mūsu ģimenes (vīri un bērni) kā brīvprātīgie sniedz atbalstu Sirdsapziņas skolas saimnieciskās dzīves nodrošināšanā.