MŪSU KOMANDA

Mūsu komanda ir izveidojusies idejas vārdā, uzsākot darbu kā brīvprātīgajiem. Esam gatavi darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai mūsu audzēkņi uz Sirdsapziņas skolu nāktu ar prieku un palīdzēt vecākiem izveidot laimīgas ģimenes, atbalstot grūtos dzīves brīžos.

Mūsu komandas kompetences:

Elvita Rudzāte – Sirdsapziņas skolas valdes locekle/direktore, dzīves izpratnes skolotāja, grāmatu un garīgās prakses disku sērijas “Piedošanas mācība” autore, grāmatas “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” līdzautore, kas vadot tikumiskās audzināšanas nodarbības, palīdz audzēkņiem izprast dzīvi un attīstīties par krietniem cilvēkiem, kā arī sniedz garīgu atbalstu audzēkņu vecākiem grūtu dzīves brīžu pārvarēšanā.

Mārīte Akmentiņa – Sirdsapziņas skolas valdes locekle, pedagogs ar milzīgu pieredzi Valdorfa pedagoģijā, grāmatas “Ļaut iepazīt un piedzīvot. Siguldas Valdorfbērnudārza ikdiena un svētki” autore, rūpējas par dienas lielo un mazo ritmu iedibināšanu, praktiskās dzīves apgūšanu, latviešu dzīves ziņas apgūšanu un radošuma attīstību.

Ilze Ulmane-Rudakova – Sirdsapziņas skolas psihologs rūpējas par dvēseles dziedināšanu caur dziesmām un kokles spēlēšanu, mācot angļu un krievu valodas, kā arī sniedz psiholoģisku atbalstu bērniem un to vecākiem, kurus piemeklējušas dzīves grūtības.

Līga Knekse – Sirdsapziņas skolas Montesori pedagoģijas un Marte Meo metodes speciāliste sniedz atbalstu vecākiem un pedagogiem labākās darba prakses ieviešanā. Vada individuālās un grupu nodarbības bērniem.

Arta Skudra-Štarka – Sirdsapziņas skolas sociālais pedagogs sniedz garīgu atbalstu vecākiem laimīgas ģimenes izveidošanā un grūtu dzīves brīžu pārvarēšanā.

Vineta Ceple – Sirdsapziņas skolas muzikālā skolotāja, kas palīdz bērniem attīstīt muzikalitātes talantu un izglīto bērnus ar īpašām vajadzībām.

Robert Waite (Roberts Veits) – Sirdsapziņas skolā attīsta angļu valodas un digitālās prasmes.

Marika Anmane – Sirdsapziņas skolas skolotāja, kas palīdz bērniem justies dārziņā kā mājās, kļūstot mazajiem par otro mammu, un attīstot bērnu kompetences, vadot radošās un eksperimentu nodarbības.

Mārīte Konrāde – Sirdsapziņas skolas sporta skolotāja un fizioterapeite, kas palīdzēs bērniem ar prieku baudīt fiziskās aktivitātes.

Alina Aļoškina – Sirdsapziņas skolas skolotāja logopēds, kas palīdz bērniem attīstīt valodu.

Sigita Butkina – Sirdsapziņas skolas skolotāja palīgs, kas palīdz bērniem justies dārziņā kā mājās, kļūstot mazajiem par otro mammu, un attīstot bērnu kompetences, vadot radošās un eksperimentu nodarbības.

Līga Krasovska – Sirdsapziņas skolas skolotāja palīgs, kas palīdz bērniem justies dārziņā kā mājās, kļūstot mazajiem par otro mammu un rūpējoties par telpu un aprīkojuma tīrību.

Evija Riepniece – Sirdsapziņas skolas pavārs, kas rūpējas, lai bērni un personāls ir garšīgi un veselīgi paēduši.

Aldis Kalniņš – Sirdsapziņas skolas sētnieks, kas rūpējas, lai bērniem būtu sakopta vide pagalmā āra nodarbību laikā.

Mūsu ģimenes (vīri un bērni) kā brīvprātīgie sniedz atbalstu Sirdsapziņas skolas saimnieciskās dzīves nodrošināšanā.