Kategorijas: Gatavošanās Rudens Ražas svētkiem

Rotaļas “Rudentiņi, rudentiņi” vārdi, melodija un kustības

20.10.2021

Rudentiņi, rudentiņi, tev bij pilnis vezumiņš, Liec manā groziņā pāris biešu māmuliņ, pāris biešu māmuliņ, sarkaniem lindrakiem. Rudentiņi, rudentiņi, tev bij pilnis vezumiņš, Liec manā groziņā pāris slaidu burkāniņ, pāris slaidu burkāniņ, zaļajāmi bārdiņām. Rudentiņi, rudentiņi, tev bij pilnis vezumiņš, Liec manā groziņā pāris baltu ķiplociņ, pāris baltu ķiplociņ, veselības sargātāj. Utt. pārējie dārzeņi.  

Rotaļas “Maza, maza ābelīte” vārdi, melodija un kustības

Maza, maza ābelīte, Ai dai dū-di dā. Pieci zelta ābolīši, Ai dai dū-di dā.   Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di dā. Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā, Ai dai dū-di dā.   Divus devu brālīšami, Ai dai dū-di dā. Trīs es pati paturēju,

Dzejoļa “Čibu, čabu, čab” vārdi un kustības

24.09.2021

Čibu, čabu, čab, Lapas čab, lapas čab. Čibu, čabu, čab, Lapas čab, lapas čab.   Pliku, plaku, pak, Lietus līst, lietus līst. Pliku, plaku, pak, Lietus līst, lietus līst.   Klusi, klusi sēnes dīgst. Klusi, klusi sēnes dīgst. 

Pasaka “Kukulītis” teksts un leļļu izrāde

12.11.2020

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Pasaka “Zvēri un abru taisītājs” teksts un leļļu izrāde

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Dzejoļa “Rudens vējš” vārdi un kustības

Rudens vējš ar elpu skarbu Brāžas mežiem, laukiem cauri. Krāšņas lapas gaisā sviež, Sejā ūdens lāses šķiež.   Gaisā jūt jau sniega dzirksti Un bez cimdiem salst jau pirksti. Dārza maura zaļās rogās Jau no rītiem salna zogas.   Mežmalā, kur zvilnē sili Bieži redz kā gleznu pili Tā kā īstens gleznotājs Rudens kokus krāsām

Dzejoļa “Divi mazi balti kaķi” vārdi un kustības

28.10.2020

Divi mazi balti kaķi Ceļa malā satikās. Divas lielas sārtas lapas Viņiem priekšā nolaidās.   Divi mazi balti kaķi Kā jau kaķi draiskojās. Un ar divām sārtām lapām Cauru dienu spēlējās. 

Dzejoļa “Lietus vīriņš” vārdi un kustības

Ruds, rudiņš pa krēslu čabina lietutiņš. Kā pelēks vīriņš gar logu iet viņš – Kaklā zīļu vācelīte tumšpelēka debesīte, Vasarā tā būšot pērļu sietiņš.   Tēvs liels tam un stipr(i)s – kuļ jūras un ledu lauž. Māte pie septiņām ugunīm Debesīs varavīksnas auž, Bet dēliņš – pa krēslu čāpo un snauž…   Kad iedegas zvaigznīte

Dzejoļa “Cauri mežam rati brauc” vārdi un kustības

Cauri mežam rati brauc, Redz, kur māja – braucējs sauc, Un no ratiem izlec te, Maza, maza pelīte. Tūliņ dodas uz to pusi, Pieklauvē pie durvīm klusi. Lūdzu pelīt, iekšā nāc, Manā mājā ciemiņš kāds. Kā gan gadījies tu te, Mazā, mīļā pelīte. 

Dzejoļa “Aug koks tik liels un stalts” vārdi un kustības

Aug koks tik liels un stalts Un tanī ābolītis skaists. Tam vaigi miegā sārtojas Un smaidā mutīte tam paveras.   Mazs bērns pie koka nāk Un ābelīti lūgties sāk: “Ak ābolīti zemē nāc Un manu sirdi priecēt sāc.”   Bet ābols guļ un nekustas. Te saulīte aiz mākonīša veras Un uzsākt savus dienas darbus ķeras