Kategorijas: Gatavošanās Rudens Ražas svētkiem

Pasaka “Kukulītis” teksts un leļļu izrāde

12.11.2020

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Pasaka “Zvēri un abru taisītājs” teksts un leļļu izrāde

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Dzejoļa “Rudens vējš” vārdi un kustības

Rudens vējš ar elpu skarbu Brāžas mežiem, laukiem cauri. Krāšņas lapas gaisā sviež, Sejā ūdens lāses šķiež.   Gaisā jūt jau sniega dzirksti Un bez cimdiem salst jau pirksti. Dārza maura zaļās rogās Jau no rītiem salna zogas.   Mežmalā, kur zvilnē sili Bieži redz kā gleznu pili Tā kā īstens gleznotājs Rudens kokus krāsām

Dzejoļa “Divi mazi balti kaķi” vārdi un kustības

28.10.2020

Divi mazi balti kaķi Ceļa malā satikās. Divas lielas sārtas lapas Viņiem priekšā nolaidās.   Divi mazi balti kaķi Kā jau kaķi draiskojās. Un ar divām sārtām lapām Cauru dienu spēlējās. 

Dzejoļa “Lietus vīriņš” vārdi un kustības

Ruds, rudiņš pa krēslu čabina lietutiņš. Kā pelēks vīriņš gar logu iet viņš – Kaklā zīļu vācelīte tumšpelēka debesīte, Vasarā tā būšot pērļu sietiņš.   Tēvs liels tam un stipr(i)s – kuļ jūras un ledu lauž. Māte pie septiņām ugunīm Debesīs varavīksnas auž, Bet dēliņš – pa krēslu čāpo un snauž…   Kad iedegas zvaigznīte

Dzejoļa “Cauri mežam rati brauc” vārdi un kustības

Cauri mežam rati brauc, Redz, kur māja – braucējs sauc, Un no ratiem izlec te, Maza, maza pelīte. Tūliņ dodas uz to pusi, Pieklauvē pie durvīm klusi. Lūdzu pelīt, iekšā nāc, Manā mājā ciemiņš kāds. Kā gan gadījies tu te, Mazā, mīļā pelīte. 

Dzejoļa “Aug koks tik liels un stalts” vārdi un kustības

Aug koks tik liels un stalts Un tanī ābolītis skaists. Tam vaigi miegā sārtojas Un smaidā mutīte tam paveras.   Mazs bērns pie koka nāk Un ābelīti lūgties sāk: “Ak ābolīti zemē nāc Un manu sirdi priecēt sāc.”   Bet ābols guļ un nekustas. Te saulīte aiz mākonīša veras Un uzsākt savus dienas darbus ķeras

Dziesma “Dziesmiņa par Lapu Krišu” vārdi un kustības

Ar kārtiņu pār pleciem iet Lapu Krišs. Un lapas krīt un lapas krīt. Un lapas krīt un lapas krīt.   Par kļavas lapu – dukāts Par bērza – dalderis Par liepas lapu – vērdiņš Par apses – grasītis.   Ne mugurā ko uzvilkt, ne kājās aut. Kaut vēji pūš, kaut vēji pūš, un pūš, un

Pasaka “Roberta ražas kukulis” teksts un leļļu izrāde

20.10.2020

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Pasaka “Roberta ražas kukulis” Sensenos laikos pašā labības lauka vidū dzīvoja peļu ģimene.

Rudens ražas svētki Sirdsapziņas skolā’ 2020

03.10.2020

Gadalaiku ritmu sākam izdzīvot rudenī. Ir pagājusi vasara, kurā briljantspoža saule, griežoties savā dejā, bieži vien virs mūsu galvām ir sakūrusi īstu saules ugunskuru, tādējādi pāri visam izplatījumam nosūtot gan gaismu, gan siltumu. Šis siltums ir izsildījis un gaisma izgaismojusi mūs līdz pat sirds dziļumiem. Šis siltums katru zāles stiebriņu, katru dzīvnieciņu, katru kukainīti. Eleganti