Dzejoļa “Rudens vējš” vārdi un kustības12.11.2020

Rudens vējš ar elpu skarbu

Brāžas mežiem, laukiem cauri.

Krāšņas lapas gaisā sviež,

Sejā ūdens lāses šķiež.

 

Gaisā jūt jau sniega dzirksti

Un bez cimdiem salst jau pirksti.

Dārza maura zaļās rogās

Jau no rītiem salna zogas.

 

Mežmalā, kur zvilnē sili

Bieži redz kā gleznu pili

Tā kā īstens gleznotājs

Rudens kokus krāsām klāj:

 

Dzelteni un oranžsārti

Mirdz tie visi saules skarti.