Interešu izglītības programma “PIRMSSKOLAS DOMĀTĀJS”

Sirdsapziņas skola aicina 4-7 gadi vecumposma bērnus piedalīties interešu izglītības programmā “PIRMSSKOLAS DOMĀTĀJS” sākot ar 2023. gada 5. septembri.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas audzēkņus par krietniem cilvēkiem, kas spēj domāt, analizēt un izprast dzīves notikumus.

Programmas uzdevumi:

 • Veicināt bērnus domāt par notikumiem dzīvē, izprotot cēloņu – seku sakarības.
 • Attīstīt spēju izteikt un pamatot savu viedokli.
 • Attīstīt spēju cieņpilni pieņemt atšķirīgu viedokli.
 • Attīstīt oratora dotības.
 • Izprast cilvēciskās vērtības, pozitīvās / negatīvās cilvēciskās īpašības un to ietekmi uz dzīvi.
 • Audzināt raksturu.
 • Attīstīt spēju nomierināt satraukto prātu.
 • Apgūt dvēseles nomierinošas garīgas prakses.
 • Kļūt dzīves gudrākiem, attīstot garīgumu.

Mērķauditorija: bērni vecumā no 4-7 gadi.

Dalībnieku skaits grupā: maksimums 12 bērni.

Nodarbību norises laiks un vieta: Reizi nedēļā, otrdienās, nodarbības ilgums plkst.16.00-17.00, Laimas iela 1, Sigulda.

Nodarbībās izmantotā metodika:

 • Sarunas par dzīvi.
 • Meditācija un vizualizācija.
 • Zīmēšana.
 • Dziesmas.
 • Dzejoļi.
 • Stāsti.
 • Rotaļas.

Dalības maksa: EUR 10,00/nodarbība

Atlaides dalības maksai:

 • Sirdsapziņas skolas esošajiem audzēkņiem dalība ir bez maksas.
 • Ja programmu apmeklē 2 bērni no ģimenes, atlaide 10%.
 • Ja programmu apmeklē 3 un vairāk bērni no ģimenes, atlaide 15%.

Samaksa tiek veikta tikai par apmeklētām nodarbībām; kalendārā mēneša sākumā tiek izrakstīts avansa rēķins, atskaitot pārmaksu par neapmeklētām nodarbībām iepriekšējā kalendārā mēneša laikā).

Programma ir reģistrēta Valsts izglītības informācijas sistēmā, kas dod iespēju vecākiem ieguldītos līdzekļus saņemt atpakaļ, iesniedzot VID gada deklarāciju.

Programmas vadītāja:  Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatām “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit. Ja reģistrācija ir beigusies, tad par interesi apmeklēt nodarbības sūtīt ziņu uz e-pastu info@sirdsapzinasskola.lv

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv