Interešu izglītības programma “PROFESIJU KURPĒS PIRMSSKOLĀ”

Sirdsapziņas skola aicina 5-7 gadi vecumposma bērnus piedalīties interešu izglītības programmā “PROFESIJU KURPĒS PIRMSSKOLĀ” sākot ar 2023. gada 11. septembri.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas audzēkņiem izpratni par dažādām profesijām un veicināt daudzpusīgu kompetenču attīstību.

Programmas uzdevumi:

  • Piedaloties tūrisma maršruta karšu ražošanas procesā, iepazīt dažādas profesijas – Darba un vides drošības speciālists, Kartogrāfs, Kvalitātes speciālists, Finanšu speciālists, Dizainers, IT speciālists, Vadītājs, Mārketinga speciālists, Ražošanas vadītājs, Iepirkumu speciālists un Noliktavas pārzinis.
  • Piedaloties tūrisma maršruta karšu ražošanas procesā, attīstīt daudzpusīgas kompetences, radot interesi un izpratni, par kompetenču attīstības nepieciešamību.
  • Attīstīt darba tikumu.

Mērķauditorija: bērni vecumā no 5-7 gadi.

Dalībnieku skaits grupā: maksimums 8 bērni.

Nodarbību norises laiks un vieta: Reizi nedēļā, pirmdienās, sākot ar 2023. gada 11.septembri, plkst. 16.00-17.00, Laimas iela 1, Sigulda.

Nodarbībās izmantotā metodika: 

  • Tūrisma maršruta ekspedīcija, kuras laikā tiks iepazīti maršrutā esošie objekti (ēkas, ielas, augi, uzņēmumi, vēsture u.tml.) un to nozīme.
  • Tūrisma maršruta karšu izgatavošana, izmantojot dažādas tehnoloģijas, pielietojot praksē kompetences, kas noteiktas kompetenču grupās – pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja, pilsoniskā līdzdalība, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, sadarbība, digitālās prasmes, valoda, sociālās un pilsoniskās prasmes, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā,
    dabaszinātnes, matemātika un tehnoloģijas.

Dalības maksa: EUR 10,00/nodarbība

Atlaides dalības maksai:

  • Sirdsapziņas skolas esošajiem audzēkņiem dalība ir bez maksas.
  • Ja programmu apmeklē 2 bērni no ģimenes, atlaide 10%.
  • Ja programmu apmeklē 3 un vairāk bērni no ģimenes, atlaide 15%.

Samaksa tiek veikta tikai par apmeklētām nodarbībām; kalendārā mēneša sākumā tiek izrakstīts avansa rēķins, atskaitot pārmaksu par neapmeklētām nodarbībām iepriekšējā kalendārā mēneša laikā).

Programma ir reģistrēta Valsts izglītības informācijas sistēmā, kas dod iespēju vecākiem ieguldītos līdzekļus saņemt atpakaļ, iesniedzot VID gada deklarāciju.

Programmas vadītāja: Sintija Seņka-Sevostjanova ir ieguvusi trīs augstākās izglītības – tiesību zinātnēs, pedagoģijā un personāla vadībā. Sintijai ir ilggadīga darba pieredze ražošanas uzņēmumos. Sintija ir pabeigusi astoņus līmeņus izglītības programmā “DOMĀTĀJS” un vēlas savas daudzpusīgās prasmes un zināšanas nodot bērniem.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit. Ja reģistrācija ir beigusies, tad par interesi apmeklēt nodarbības sūtīt ziņu uz e-pastu info@sirdsapzinasskola.lv

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv