Izglītības programma “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ” attālināti

Sirdsapziņas skola aicina piedalīties izglītības programmā “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ” attālināti.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pārstāvju un vecāku kompetences bērnu tikumiskajā audzināšanā.

Mērķa grupa: PII metodiķi, skolotāji, skolotāju palīgi un vecāki.

Programmas saturs: 

 • Kas ir tikumiskā audzināšana?
 • Vispārcilvēciskās vērtības – laimīgas dzīves pamats.
 • Pozitīvo cilvēcisko īpašību attīstība.
 • Negatīvās cilvēciskās īpašības un stresi, kas iznīcina cilvēka individualitāti un personību.
 • Metodes vispārcilvēcisko vērtību, pozitīvo cilvēcisko īpašību un pozitīvu ieradumu attīstībai.
 • Dzīves gudrības graudu uzkrāšana jeb kā paplašināt apziņas līmeni PII personālam un vecākiem.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar  PII “Sirdsapziņa skola” pieredzi audzēkņu tikumiskajā audzināšanā.
 • Dalībnieki apmācības laikā izpratīs vispārcilvēcisko vērtību dziļāko būtību un ietekmi laimes izjūtas radīšanā.
 • Dalībnieki apmācības laikā izpratīs cilvēciskās īpašības un to sniegtās mācības.
 • Dalībnieki apmācības laikā iepazīsies ar metodēm PII audzēkņu audzināšanā par krietniem cilvēkiem.
 • Dalībnieki apmācības laikā attīstīs personiskās kompetences dzīves gudrībā.
 • Apliecība par dalību mācībās (16 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties attālināti.

Nodarbību norises laiks: sekot līdzi nodarbību plānam šeit.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 16 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 70,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.
 • Sirdsapziņas skolas audzēkņu vecākiem ir 50% atlaide.

Pieteikties: sekot līdzi nodarbību plānam šeit.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv