DARBA IESPĒJAS

Pašlaik visas vakances ir aizņemtas, bet priecāsimies iepazīties ar līdzīgi domājošu pirmsskolas/sākumskolas skolotāju, kas vēlas palīdzēt attīstīt alternatīvas iekļaujošās izglītības pieejas, lai bērni uz dārziņu un skolu nāktu ar prieku, tajā justos kā mājās, sajūtot rūpes un mīlestību, audzinot bērnus par krietniem cilvēkiem, līdzsvarojot intelekta attīstību ar garīguma, darba tikuma un fiziskās kultūras attīstību.

Sirdsapziņas skola būs priecīga uzņemt savu brīnišķīgo kolēģu pulciņā pirmsskolas/sākumskolas skolotāju, kas izjūt pedagoģiju kā savu dzīves aicinājumu, atbalsta iekļaujošo izglītību, vēlas attīstīt savas profesionālās un garīgās kompetences, mīl bērnus, draudzīgs, ar augstu atbildības izjūtu.

Mūsu vērtības:

1. Patiesums – domas sakrīt ar vārdiem, atsakoties no meliem, lišķības, divkosības un viltības.

2. Tikumība – rīcība sakrīt ar vārdiem, kuri ir patiesi un nenodara nevienam ļaunu.

3. Miers – iekšējs miers, minimizējot vēlmes līdz minimumam un atbrīvojoties no negatīvajām īpašībām un stresiem.

4. Mīlestība – mīlēt visu dzīvo radību bez nosacījumiem.

5. Nevardarbīgums – atteikšanās no vardarbības rīcībā, vārdos un domās.

Vairāk par pirmsskolas izglītības iestādi “Sirdsapziņas skola” lasīt šeit.

Sākumskola vēl tiek attīstīta.

Savu motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: info@sirdsapzinasskola.lv

Ar katru interesentu, kas izrādīs interesi par darbu Sirdsapziņa skolā, Sirdsapziņas skolas direktore Elvita Rudzāte aprunāsies personīgi. Elvitas tālrunis: 29463326