Bērnu uzņemšanas nosacījumi

Pirmsskolā ir divas grupas vecumā no 1,5-3 gadi un 3-7 gadi.

Grupā 1,5 – 3 gadi maksimums tiek uzņemti 10 bērni.

Grupā 3 – 7 gadi maksimums tiek uzņemti 16 bērni.

Bērni ar īpašām vajadzībām maksimums tiek uzņemti 2 bērni.

Pirms bērnu uzņemšanas vecāki kopā ar bērnu iepazīst pirmsskolas vidi, iepazīstas ar personālu, bērna kompetenču attīstības metodēm, vēlams kādas dienas kopā ar bērnu pavada laiku nodarbībās, lai bērnam adaptācijas laiks būtu pēc iespējas harmoniskāks. Ja vecākiem un bērnam patīk Sirdsapziņas skolas piedāvājums, tad vecāki raksta iesniegumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādē “Sirdsapziņas skola”.

Sirdsapziņas skolas audzēkņi, kas ir deklarēti Siguldas novadā, var saņemt no pašvaldības līdzfinansējumu.

Sirdsapziņas skola slēdz līgumu arī ar citām pašvaldībām, par līdzfinansējumu bērniem, kas mācās Sirdsapziņas skolā. Pašlaik ir noslēgti līgumi ar Rīgas pašvaldību, Mārupes novada pašvaldību un Ķekavas novada pašvaldību.

Par bērna uzņemšanu lūdzam griezties pie PII “Sirdsapziņas skola” direktores Elvitas Rudzātes, tel.29463326, e-pasts: info@sirdsapzinasskola.lv