GARĪGAIS ATBALSTS

Cilvēkus piemeklē ļoti dažādas dzīves problēmas un bieži cilvēks jūtas ar savām problēmām viens, viņš nezina kā tās risināt un ko ar tām iesākt.  Apzinoties šo problēmu, Sirdsapziņas skola piedāvā garīgu atbalstu bērniem un pieaugušajiem, kurus piemeklējušas dzīves problēmas:

  • partnerattiecībās;
  • darbā;
  • veselībā;
  • vecāku/bērnu attiecībās;
  • bērnu/vienaudžu attiecībās;
  • atkarības problēmās;
  • ekonomiska rakstura problēmas;
  • savas būtības un uzdevumu neizpratnē;
  • un citas problēmas, kas sagādā raizes.

Sirdsapziņas skolas garīgā atbalsta komanda:

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vada konsultāciju firmu, pati konsultē ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi SOKRATA TAUTSKOLU. Elvita māca slimniekiem ārstēt sevi un risināt dzīves problēmas ar domu spēku.

Elvita pastāvīgi pilnveido savas zināšanas ne tikai biznesa vadībā, bet arī psiholoģijā, filosofijā un ezotērikā, atklājot PIEDOŠANAS un MĪLESTĪBAS brīnumus. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība”.

Ilze Ulmane-Rudakova holodinamikas un sistēmfenomenoloģiskās metodes praktiķe, transformatīvo spēļu vadītāja, psihologs apmācībā.

Ilzei pašattīstības ceļš bijis svarīgs sen, sākumā risinot savus personīgos samezglojumus un ar laiku palīdzot šajā procesā arī citiem. Ilze apguvusi holodinamikas metodi individuālam darbam ar iekšējām dvēseles struktūrām, kuras mērķis ir virzība uz veselumu, kā arī sistēmisko izvietojumu metodi, kas populāri pazīstama kā Helingera metode; Ilze ir arī Sistēmfenomenoloģijas biedrības biedre. Savā darbā gan individāli, gan grupās Ilze izmanto dažādus instrumentus, tai skaitā asociatīvās kārtis un transformatīvās psiholoģiskās spēles.  Ilze studē psiholoģiju maģistratūrā, raksta rakstus žurnālā “Taka”,  ir divu bērnu mamma, turpinot mācīties un pilnveidoties dzīves uzdevumos un izaicinājumos. Būtiskākais Ilzei darbā šķiet iespēja būt blakus, ļaujot cilvēkiem nonākt pie savu jautājumu atbildēm pašiem, un atbalstīt pārveides procesā, ticot katra dvēseles potenciālam.

Arta Skudra-Štarka ir optimiste visās dzīves situācijās. Savu dzīvi iedala divos cēlienos – kāpumā “kalna virsotnē” (ar vēlmi visu sasniegt, piedalīties un “spīdēt”) un kritumā (kurā pieņēma Dieva dāvanu “celties un augt”). Tieši kritumā viņa ieraudzīja savas mācību stundas, atvērās un sāka ceļu pie sevis!

Pabeigusi Krimuldas bērnu mūzikas skolā akordeona klasi, Āgenskalna Valsts ģimnāziju,, SDSPA “Attīstību”, studējusi Dānijā un Beļģijā, muzicējusi un dziedājusi folkloras draugu kopā “Skandinieki”. Šobrīd mācās Sokrata Tautskolas izglītības programmā “DOMĀTĀJS” (VII līmenis) un turpina sociālā darba studijas maģistrantūrā Liepājas Universitātē.

Caur savu dzīves pieredzi Arta mācās palīdzēt cilvēkiem meklēt ceļu pie sevis – saprast neapgūtās mācības stundas, nebaidīties mainīt savu dzīvi, un pieņemt savu bēdu kā SKOLOTĀJU, nevis soģi. Uz visām dzīves situācijām skatīties ar pozitīvu skatu! Ikdienā Arta konsultē ģimenes par dažādiem dzīves jautājumiem – partnerattiecībām, laulības krīzēm, bērnu uzvedības problēmām, skolas neapmeklēšanu, visa veida vardarbības gadījumiem, atkarībām.

Līga Knekse ir Marte-Meo un Montesori pedagoģiju speciāliste, sniedz atbalstu bērniem un to vecākiem attiecību harmonizēšanā, bērna uzvedības un sekmju uzlabošanā pirmsskolas un sākumskolas vecumposmos.

Pieteikties uz konsultāciju, varat sūtot e-pastu info@sirdsapzinasskola.lv vai zvanot uz tālr.:29463326

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: https://sirdsapzinasskola.lv

Lapa facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Sirdsapzi%C5%86as-skola-189305748430640/