Kategorijas: Izlaidums

Sirdsapziņas skolas 2023./2024. m. g. noslēguma pasākums

11.06.2024

Katra mācību gada beigās Sirdsapziņas skolā tiek svinēts mācību gada noslēguma pasākums, kurā piedalās visi Sirdsapziņas skolas audzēkņi un to vecāki. Pasākums sastāv no trīs daļām: Muzikālais priekšnesums. Izlaiduma bērnu godināšana. Garšīgā daļa. Īss ieskats Sirdsapziņas skolas 2023./2024. m. g. noslēguma pasākumā: