Interešu izglītības programma “PIRMSSKOLAS FIZ-MAT-ĶĪM-BIOLOGS”

Sirdsapziņas skola aicina 3-7 gadi vecumposma bērnus piedalīties interešu izglītības programmā “PIRMSSKOLAS  FIZ-MAT-ĶĪM-BIOLOGS” sākot ar 2023. gada 13. septembri.

Programmas mērķis: Radīt interesi un ielikt labus pamatus pirmsskolas audzēkņiem fizikā, matemātikā, ķīmijā un bioloģijā caur eksperimentiem, sagatavojot bērnus skolai.

Programmas uzdevumi:

 • Attīstīt bērnos vēlēšanos pētīt savu apkārtni, izteikt pieņēmumus un tos pārbaudīt.
 • Modināt bērnos zinātkāri un pētnieka garu.
 • Darbojoties ar eksperimentu piederumiem, attīstīt koordināciju “acis-rokas” un smalko motoriku.
 • Attīstīt sadarbības un problēmrisināšanas kompetences.
 • Iztirzājot un risinot problēmjautājumu, attīstīt bērna valodas kompetences un kognitīvās spējas.
 • Attīstīt bērnu zināšanas fizikā, matemātikā, ķīmijā un bioloģijā.

Mērķauditorija: bērni vecumā no 3-7 gadi.

Dalībnieku skaits grupā: maksimums 8 bērni.

Nodarbību norises laiks un vieta: Divas reizes nedēļā, trešdienās un ceturtdienās, sākot ar 2023. gada 13.septembri:

 • ceturtdienās, plkst. 10.00-11.00 (5-7 gadi grupa) vai plkst. 15.30-16.30 (3-4 gadi grupa), Laimas iela 1, Sigulda.

Nodarbībās izmantotā metodika: 

 • Eksperimenti dabā un apkārtējā vidē.
 • Eksperimenti ar gaisu un ūdeni.
 • Eksperimenti ar gaismu un skaņu.
 • Eksperimenti ar sviru, trīsi un magnētu.
 • Eksperimenti ar elektrību.
 • Eksperimenti ar dažādām bērniem nekaitīgām vielām.
 • Spēles ar Mendeļejeva ķīmisko elementu simboliem.
 • Saskaitīšana un atņemšana.

Dalības maksa: EUR 10,00/nodarbība

Atlaides dalības maksai:

 • Sirdsapziņas skolas esošajiem audzēkņiem dalība ir bez maksas.
 • Ja programmu apmeklē 2 bērni no ģimenes, atlaide 10%.
 • Ja programmu apmeklē 3 un vairāk bērni no ģimenes, atlaide 15%.

Samaksa tiek veikta tikai par apmeklētām nodarbībām; kalendārā mēneša sākumā tiek izrakstīts avansa rēķins, atskaitot pārmaksu par neapmeklētām nodarbībām iepriekšējā kalendārā mēneša laikā).

Programma ir reģistrēta Valsts izglītības informācijas sistēmā, kas dod iespēju vecākiem ieguldītos līdzekļus saņemt atpakaļ, iesniedzot VID gada deklarāciju.

Programmas vadītāja: Ina Zelčāne ir ieguvusi divas augstākās izglītības – ķīmijā un farmācijā. Inai ir ilggadīga darba pieredze farmācijas uzņēmumos kā farmācijas tehnologam. Ina ir pabeigusi deviņus līmeņus izglītības programmā “DOMĀTĀJS”, ir sertificēta Baha ziedu terapeite un vēlas savas daudzpusīgās prasmes un zināšanas nodot bērniem.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit. Ja reģistrācija ir beigusies, tad par interesi apmeklēt nodarbības sūtīt ziņu uz e-pastu info@sirdsapzinasskola.lv

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv