Sirdsapziņas skolas 2023./2024. m. g. noslēguma pasākums11.06.2024

Katra mācību gada beigās Sirdsapziņas skolā tiek svinēts mācību gada noslēguma pasākums, kurā piedalās visi Sirdsapziņas skolas audzēkņi un to vecāki.

Pasākums sastāv no trīs daļām:

  • Muzikālais priekšnesums.
  • Izlaiduma bērnu godināšana.
  • Garšīgā daļa.

Īss ieskats Sirdsapziņas skolas 2023./2024. m. g. noslēguma pasākumā: