Dzejoļa “Cauri mežam rati brauc” vārdi un kustības28.10.2020

Cauri mežam rati brauc,

Redz, kur māja – braucējs sauc,

Un no ratiem izlec te,

Maza, maza pelīte.

Tūliņ dodas uz to pusi,

Pieklauvē pie durvīm klusi.

Lūdzu pelīt, iekšā nāc,

Manā mājā ciemiņš kāds.

Kā gan gadījies tu te,

Mazā, mīļā pelīte.