Dzejoļa “Lietus vīriņš” vārdi un kustības28.10.2020

Ruds, rudiņš pa krēslu čabina lietutiņš.

Kā pelēks vīriņš gar logu iet viņš –

Kaklā zīļu vācelīte tumšpelēka debesīte,

Vasarā tā būšot pērļu sietiņš.

 

Tēvs liels tam un stipr(i)s – kuļ jūras un ledu lauž.

Māte pie septiņām ugunīm

Debesīs varavīksnas auž,

Bet dēliņš – pa krēslu čāpo un snauž…

 

Kad iedegas zvaigznīte mākoņmaliņā,

Viena zīlīte dreb tam pašā degungaliņā…

Ak tu Dieviņ – ka tik to snīpi nenolauž.