Rotaļas “Maza, maza ābelīte” vārdi, melodija un kustības20.10.2021

Maza, maza ābelīte,

Ai dai dū-di dā.

Pieci zelta ābolīši,

Ai dai dū-di dā.

 

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

 

Divus devu brālīšami,

Ai dai dū-di dā.

Trīs es pati paturēju,

Ai dai dū-di dā.

 

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

 

Par to vienu zirgu pirku,

Ai dai dū-di dā.

Par otro novadiņu,

Ai dai dū-di dā.

 

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

 

Par to trešo es nopirku,

Ai dai dū-di dā.

Sev raženu arājiņu,

Ai dai dū-di dā.

 

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di ok-tā, ok-tā,

Ai dai dū-di dā.