Leļļu izrāde pasaka “Kāpuriņš”22.06.2021

Kāda liela koka zarā dzīvo maziņš Kāpuriņš.

Aplūko viņš lapas zaļās, kas tik gardas raisās vaļā.

 

Sulīgas un saldas tās, ēd viņš katrā mielastā.

Rīta rasa padzirdina mazo gauso radībiņu.

 

Vējš, kas koka zaros šalko, saldas ziedu smaržas nes.

Maigi glāsta, žūžina, tālēs doties vilina.

Saules siltums tīksmi glāsta, tam par brīnumiem nu stāsta.

 

Čāpo, čāpo Kāpuriņš,

Tomēr ceļš tam šķiet tik lēns.

Vēders prasa savu tiesu,

Kā lai pabaro viņš miesu?

 

Liela liepa!

Liepas zarā sēstas putni jautri čalot.

Cik gan laimes tādā vaļā!

Vēlos lidot, vēlos lidot!

Tikai vēders pilns līdz malām.

Kā lai uzlido līdz zaram?

Paēdis un noguris, gulēt dodas mazulis.

 

Sapnī kāds to ietin liegā

Siltā saules pavedienā.

Klusi, klusi ausī čukst:

“Kas grib brīvi sauli just,

Tas to varēs, tas to spēs

Vieglus spārnus viegli nest.

 

Dziesma “Saulītei, māmiņai”

P.Brūvera vārdi

V.Pūces mūzika

 

Saulīte, saulīte, māmiņa jaukā, kaisi svētību dārzā un laukā.

Vērp. vērp, šķetini siltiņus stariņus, raidi tos lejā kā labiņus gariņus.

 

Raidi tos lejā kā labiņus gariņus

Izrotāt zemīti, aplapot zariņus.

 

Pamodies no garā miega –

Sajūt apkārt vēsma liega

Aicina un vilina ziedu smarža brīnišķa.

Un ne miegā – nomodā sajūt spārnus mugurā.

Brīvs un laimīgs taurenīts,

Aizlido, kur saulains rīts.

“Gaidi pasaule te es,

Mani spārni mani nes!”

 

Dziesma “Taurenītis”

D.Rinkules-Zemzares vārdi

A.Žilinska mūzika

 

Priecīgs taurenītis dejo,

Augu dienu apkārt klejo,

Katru ziedu maigi glāsta,

Tam par vasariņu stāsta.

 

Jautra taurenītim daba,

Katra diena viņam laba,

Kad vien saule spoži zvīļo,

Ziedi taurenīti mīļo.