Dziesmas “Līgojati, līgojati ” vārdi un melodija22.06.2021

Līgojati, līgojati, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Nav vairs tālu Jāņu diena. līgo, līgo, līgo, Jāni.

Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Parīt pati Jāņu diena, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Kas tos Jāņus ielīgoja? līgo, līgo, līgo, Jāni.

Mūsu pašu ciema ļaudis, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Pirmie gani, pēc arāji, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Visupēci daiļas meitas, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Sanācieti, Jāņa bērni, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Sagaidieti Jāņu dienu, līgo, līgo, līgo, Jāni.

Jāņa diena lepni nāca līgo, līgo, līgo, Jāni.

Ugunīs(i) vizēdama, līgo, līgo, līgo, Jāni.