Kategorijas: Bērnu attīstības videomateriāli

Sirdsapziņas skolas sveiciens Latvijai dzimšanas dienā!

17.11.2019

Sirdsapziņas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem pagatavoja Latvijas dzimšanas dienai veltītu torti un sagatavoja muzikālu apsveikumu. Sirdsapziņas skola attīsta iekļaujošo izglītību un video ir tikai piemērs kā bērni ar īpašām vajadzībām iekļaujas starp veselajiem bērniem.   

Optimisma attīstība Sirdsapziņas skolā

02.11.2019

Sirdsapziņas skolā liela uzmanība tiek pievērsta tikumiskajai audzināšanai. Katru dienu par to tiek runāts caur ikdienas situācijām, un katru nedēļu tiek apskatīta kāda no cilvēciskajām vērtībām un īpašībām, kas palīdz bērniem kļūt labākiem. Katrai nedēļai ir savs mērķis, citāts un vēstījums, ko pedagogi vēlas nodot līdz bērniem. Piemēram, video redzamajā video nedēļas mērķis ir uzturēt

Ražas svētki Sirdsapziņas skolā 2019

18.10.2019

 Sirdsapziņas skola svin Ražas svētkus un Miķeļa dienu, lai bērnos attīstītu Pateicību kā spēka avots nākošajam gadam. Mērķis rosināt bērnos pozitīvu attieksmi pret dabas parādībām, planētu zemi, cildinot cilvēku čaklumu.  

Sirdsapziņas skolas bērnu Lieldienu šūpošanās

23.04.2019

Šūpošanās simbolizē nepārtrauktas dzīves pārmaiņas, kad prieki mijas ar bēdām. Lieldienu laiks arī simbolizē bēdu pāraugšanu priekā. Bērniem nepieciešams mācīt, ka dzīvē mēdz būt gan priecīgi, gan bēdīgi brīži, abi pārejoši un mainīgi kā šūpošanās šūpolēs. Fragments no Sirdsapziņas skolas Lieldienu pasākuma Sevis izzināšanas un harmonizēšanas parkā: 

Sirdsapziņas skolas pirkstiņspēles Lieldienas gaidot

15.04.2019

Pirkstiņspēles ļoti palīdz attīstīt domāšanu un valodiņu. Sirdsapziņas skolā pirkstiņspēles tiek piemērotas atbilstoši gadskārtu tēmai, attīstot dziedāt prasmi, kas savukārt pozitīvi ietekmē visu pārējo kompetenču attīstību. Piemērs, kādas pirkstiņspēles tiek spēlētas, gaidot Lieldienas: 

Lieldienu gaidīšana Sirdsapziņas skolā

Sirdsapziņas skolā nodarbību gada plāns ir sadalīts pa gadskārtām. Bērni tiek gatavoti gadskārtu svētkiem, attīstot dažādas kompetences un vērtības. Fragments no gatavošanās Lieldienām: