Rotaļas “Adat, bērni, ko adati” vārdi, melodija un kustības28.01.2021

Adat, bērni, ko adati, (2x)
Vilkam zeķes noadiet. (2x)

Vilkam kājas nosalušas (2x)
Purvus, mežus bradājot. (2x)

Taisiet, bērni, augstu sētu, (2x)
Laidiet kazu dārziņā. (2x)

Augstu, augstu, ne tik zemu, (2x)
Lai vilcinis nedabūj. (2x)

Nu guļ suņi, nu guļ lopi, (2x)
Nu guļ paši ganītāj’. (2x)

Nu ir laiks vilciņam (2x)
Kazu ķerti dārziņā. (2x)

Vilks ar kazu danci grieza (2x)
Mūsu pašu dārziņā. (2x)