Dziesma/dzejolis “Pateicība Dievam” vārdi, melodija un kustības27.09.2020

Ar Dieviņu sanācam’i, ar Dieviņu šķīrāmies’i,

Ar Dieviņu sanācam’i, ar Dieviņu šķīrāmies.

 

Ar Dieviņu lai palika šī dziesmotā istabiņa,

Ar Dieviņu lai palika šī dziesmotā istabiņ.

 

Es gribu pacelt acis un klusi pateikties,

Par jauko, skaisto dienu, ko dāvājis mums Dievs.

Un solījumu klusu es Viņam gribu dot,

Ar tīru, skaidru sirdi šo dienu nodzīvot.