Dziesmas “Lūgšana” vārdi, melodija, kustības27.09.2020

Dod mums, Dievs, lai es ikdienas

Varu labāks, mīļāks kļūt.

Un lai stundas nav nevienas

Sirds, kad tumsu, naidu jūt.

 

Jā, dod mans Dievs,

Lai varu labāks, mīļāks kļūt.

Jā, dod mans Dievs,

Lai varu labāks, mīļāks kļūt.