Dziesmas “Pavasara dziesmiņa” vārdi, melodija un kustības10.06.2021

Pienenītes dārzā zied,
kreimenes zied sētā,
strauta malā vizbuļi
sviesta bumbas metā.

Runcis saulē acis miedz
un pie sevis prāto,
vai no govīm pienu slauc, 
vai no pieneņ’ kātiem?

Pavasara dziesmiņa
skan un skan bez gala.
Vienā pusē cīrulis,
otrā lakstīgala.

Pavasara dziesmiņa 
skan un skan bez gala. 
Vienā pusē cīrulis, 
otrā lakstīgala.

Vista setā gaili bar,
kur tu esi skrējis,
savas gaiļa biksītes
pļavā pazaudējis.

Kāds tur brīnums gailis teic,
tupēdams uz sētas.
Redz kur spīd pie debesīm
mana bikšu poga.

Pavasara dziesmiņa 
skan un skan bez gala. 
Vienā pusē cīrulis, 
otrā lakstīgala.

Varam mēs šo dziesmiņu
vēlreiz sākt no gala,
es tev bušu cīrulis,
tu man lakstīgala.