Dzejoļa “Es pavasarī dobītē” vārdi un kustības10.06.2021

Es pavasarī dobītē daudz mazas sēklas sēju.

Tad tās ar zemi apsedzu.

 

Nu gaidīju, ko darīs Dievs,

Kad ļaus Viņš sēklām pamosties?

 

Dievs sūtīja lietu.

Un saulīti, kas maigi sildīja zemīti.

 

Jau parādās lapiņa, divas trīs,

Rau, ziediņš jau uzplaucis!