Dziesmas “Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē” vārdi, melodija un kustības27.04.2021

Es savai māmiņai,
Kā sirsniņa azotē,
Kā sirsniņa azotēi,
Kā puķīte dārziņā.
Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināj’!
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.
Bij man gara tā dieniņa,
Kad saulītes neredzēj’,
Vēl garāka tā dieniņa,
Kad māmiņas neredzēj’.
Ai bērniņi, ai bērniņi,
Klausiet tēvu māmuliņ,
Mūžam saule debesīsi,
Ne mūžami tēvs māmiņ.