Dziesmas “Pavasara, pavasara” vārdi, melodija un kustības27.04.2021

Pavasara, pavasara, nu putniem’i līksmes laiks,

Pavasara, pavasara, nu putniem’i līksmes laiks.

 

Visi lec, visi dzied, dzenis vien nedziedāj.

Visi lec, visi dzied, dzenis vien nedziedāj.

 

Dzenim bija lieli darbi cauru dienu strādājam.

Dzenim bija lieli darbi cauru dienu strādājam.

 

Dzelžu pilis vara vārti dzeņa mātei nokaļami.

Dzelžu pilis vara vārti dzeņa mātei nokaļami.

 

Kala, kala, cirta, cirta, visi meži noskanēj.

Kala, kala, cirta, cirta, visi meži noskanēj.

 

Dzeņa bērni klausījās’i atvērtām’i mutītēm.

Dzeņa bērni klausījās’i atvērtām’i mutītēm.