Kategorijas: Jaunumi

Dziesmas “Līgojati, līgojati ” vārdi un melodija

22.06.2021

Līgojati, līgojati, līgo, līgo, līgo, Jāni. Nav vairs tālu Jāņu diena. līgo, līgo, līgo, Jāni. Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo, līgo, Jāni. Parīt pati Jāņu diena, līgo, līgo, līgo, Jāni. Kas tos Jāņus ielīgoja? līgo, līgo, līgo, Jāni. Mūsu pašu ciema ļaudis, līgo, līgo, līgo, Jāni. Pirmie gani, pēc arāji, līgo, līgo, līgo, Jāni. Visupēci

Rotaļa “Lielais Jānis kalniņā” vārdi, melodija un kustības

Lielais Jānis kalniņā Strīķēj savu izkaptiņu. Lielais Jānis kalniņā Strīķēj savu izkaptiņu. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt izkaptiņ’. Ja tu labi neiztrīsi, Izkaptiņa nekodīs. Ja tu labi neiztrīsi, Izkaptiņa nekodīs. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’. Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’. Mazais Jānis lejiņā

Leļļu izrāde pasaka “Kāpuriņš”

Kāda liela koka zarā dzīvo maziņš Kāpuriņš. Aplūko viņš lapas zaļās, kas tik gardas raisās vaļā.   Sulīgas un saldas tās, ēd viņš katrā mielastā. Rīta rasa padzirdina mazo gauso radībiņu.   Vējš, kas koka zaros šalko, saldas ziedu smaržas nes. Maigi glāsta, žūžina, tālēs doties vilina. Saules siltums tīksmi glāsta, tam par brīnumiem nu

Izglītības programma “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ” attālināti

10.06.2021

Sirdsapziņas skola aicina piedalīties izglītības programmā “TIKUMISKĀ AUDZINĀŠANA PIRMSSKOLĀ” attālināti. Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) pārstāvju un vecāku kompetences bērnu tikumiskajā audzināšanā. Mērķa grupa: PII metodiķi, skolotāji, skolotāju palīgi un vecāki. Programmas saturs:  Kas ir tikumiskā audzināšana? Vispārcilvēciskās vērtības – laimīgas dzīves pamats. Pozitīvo cilvēcisko īpašību attīstība. Negatīvās cilvēciskās īpašības un stresi, kas iznīcina cilvēka individualitāti

Dzejoļa “Es pavasarī dobītē” vārdi un kustības

Es pavasarī dobītē daudz mazas sēklas sēju. Tad tās ar zemi apsedzu.   Nu gaidīju, ko darīs Dievs, Kad ļaus Viņš sēklām pamosties?   Dievs sūtīja lietu. Un saulīti, kas maigi sildīja zemīti.   Jau parādās lapiņa, divas trīs, Rau, ziediņš jau uzplaucis! 

Dziesmas “Pavasara dziesmiņa” vārdi, melodija un kustības

Pienenītes dārzā zied, kreimenes zied sētā, strauta malā vizbuļi sviesta bumbas metā. Runcis saulē acis miedz un pie sevis prāto, vai no govīm pienu slauc, vai no pieneņ’ kātiem? Pavasara dziesmiņa skan un skan bez gala. Vienā pusē cīrulis, otrā lakstīgala. Pavasara dziesmiņa skan un skan bez gala. Vienā pusē cīrulis, otrā lakstīgala. Vista setā

Dziesmas “Maziņš esmu es” vārdi, melodija un kustības

08.06.2021

Maziņš esmu es Ātri augšu es Tā kā mīkla pāri abrai Ātri rāpšos es.   Maziņš esmu es Aši stiepšos es I par tēvu, i par māti Garāks būšu es.   Maziņš esmu es Spēcīgs augšu es Visus varenstipros milžus Uzveikt spēšu es.   Maziņš esmu es Drosmīgs augšu es Milžu lielās mūra pilis Ieņemt

Dziesmas “Visiem maziem putniņiem dziedāt māca” vārdi, melodija un kustības

Visiem maziem putniņiem dziedāt māca. Visiem maziem putniņiem dziedāt māca. Man kā mazam putniņam nesanāca. Man kā mazam putniņam nesanāca. Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang. Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang, Vang.     

Leļļu izrāde pasaka “Bišu draugs”

Ievads pirms pasakas: Dziesma “Es sakūru uguntiņu”: Es sakūru uguntiņu tumšajā’i naksniņā, tumšajā’i naksniņā. Pūtin pūta ziemelītis, saltin sala augumiņš, saltin sala augumiņš. Uguntiņa saules māsa, sildi manu augumiņ, sildi manu augumiņ. Sildi manu augumiņu, sargā manu dvēselīt, sargā manu dvēselīt.   Dziesma “Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”: Mazā sirmā kumeliņā jāj pa

Dziesmas “Es savai māmiņai kā sirsniņa azotē” vārdi, melodija un kustības

27.04.2021

Es savai māmiņai, Kā sirsniņa azotē, Kā sirsniņa azotēi, Kā puķīte dārziņā. Mana mīļa māmuliņa Mani mīļi audzināj’! Pati māte dubļus brida, Mani nesa rociņā. Bij man gara tā dieniņa, Kad saulītes neredzēj’, Vēl garāka tā dieniņa, Kad māmiņas neredzēj’. Ai bērniņi, ai bērniņi, Klausiet tēvu māmuliņ, Mūžam saule debesīsi, Ne mūžami tēvs māmiņ.