Jauna izglītības programma “NO VĪZIJAS LĪDZ PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI PIRMSSKOLĀ” attālināti11.08.2022

Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “NO VĪZIJAS LĪDZ PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANAI PIRMSSKOLĀ”, attālināti, 25.08.2022.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadītāju un to vietnieku kompetences efektīvas izglītības iestādes attīstības nodrošināšanā.

Mērķa grupa: PII vadītāji un to vietnieki.

Programmas saturs: 

 • Stratēģiskās domāšana –  kāpēc jāraugās nākotnē?
 • Misijas, vīzijas, vērtību, virsmērķu, mērķu un rezultatīvo rādītāju noteikšana un pārskatīšana.
 • Rezultātu sasniegšanas noslēpums.
 • PII Attīstības plāna sagatavošana.
 • PII pašvērtējuma sagatavošana.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībnieki apmācības laikā noteiks/pārskatīs PII misiju, vīziju, vērtības, virsmērķus, mērķus un rezultatīvos rādītājus.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs PII pašvērtējuma sagatavošanas prasmes.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs PII Attīstības plāna sagatavošanas prasmes.
 • Dalībnieki tiks iepazīstināti ar PII “Sirdsapziņas skola” attīstības plānu.
 • Apmācības laikā tiks pildīts PII pašvērtējuma ziņojums.
 • Apliecība par dalību mācībās (8 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tālmācībā.

Nodarbību norises laiks: plkst.10.00-16.00, ceturtdienā, 2022.gada 25.augusts

Nodarbību ilgums un norises vieta: 8 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 45,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas formu šeit.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv