Jauna izglītības programma ““KĀ SAGATAVOT IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PLĀNU, LAI TAS BŪTU PALĪGS IESTĀDES ATTĪSTĪBAI, NEVIS FORMĀLS DOKUMENTS?”, 22.02.2023, attālināti.25.01.2023

Sirdsapziņas skola aicina izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “KĀ SAGATAVOT IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ATTĪSTĪBAS PLĀNU, LAI TAS BŪTU PALĪGS IESTĀDES ATTĪSTĪBAI, NEVIS FORMĀLS DOKUMENTS?”, 22.02.2023, attālināti.

Programmas mērķis: Attīstīt izglītības iestāžu vadītāju un to vietnieku kompetences stratēģiskajā domāšanā.

Mērķa grupa: Izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki vai iestādes attīstības darba grupa.

Programmas saturs: 

 • Stratēģiskās domāšana –  kāpēc jāraugās nākotnē?
 • Esošās misijas pārskatīšana, lai misija paliktu ilgtermiņa atmiņā klientiem.
 • Skaistās nākotnes izsapņošana un formulēšana vīzijā.
 • Izglītības iestādes analīze, lai sapnis pārvērstos realitātē.
 • Vīzijas pārvēršana virsmērķos jeb prioritāšu noteikšana.
 • Stratēģisko ceļu izvēle virsmērķu sasniegšanai.
 • Kvalitātes, personāla, finanšu un citu politiku noteikšana, lai sasniegtu virsmērķus.
 • Virsmērķu pārvēršana kvalitatīvos un kvantitatīvos mērķos.
 • Rezultatīvo rādītāju noteikšana.
 • Izvirzīto mērķu risku analīze.
 • Rezultātu sasniegšanas noslēpums.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībnieki apmācības laikā noteiks stratēģiju, mērķus un novērtēs riskus.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs Attīstības plāna sagatavošanas prasmes.
 • Apliecība par dalību mācībās (8 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tālmācībā.

Nodarbību norises laiks: plkst.10.00-16.00, 2023.gada 22. februāris.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 8 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 45,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv