Jauna izglītības programma “ATTĪSTĪBAS PLĀNA UN PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” attālināti07.09.2022

Sirdsapziņas skola aicina interešu un pieaugušo neformālās izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties izglītības programmā “ATTĪSTĪBAS PLĀNA UN PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”, attālināti, 06.10.2022.

Programmas mērķis: Attīstīt interešu un pieaugušo neformālās izglītības iestāžu vadītāju un to vietnieku kompetences efektīvas izglītības iestādes attīstības nodrošināšanā un pašvērtējuma sagatavošanā.

Mērķa grupa: Interešu un neformālās izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki.

Programmas saturs: 

 • Stratēģiskās domāšana –  kāpēc jāraugās nākotnē?
 • Misijas, vīzijas, vērtību, virsmērķu, mērķu un rezultatīvo rādītāju noteikšana un pārskatīšana.
 • Rezultātu sasniegšanas noslēpums.
 • Izglītības iestādes Attīstības plāna sagatavošana.
 • Izglītības iestādes Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībnieki apmācības laikā noteiks/pārskatīs misiju, vīziju, vērtības, virsmērķus, mērķus un rezultatīvos rādītājus.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs izglītības iestādes Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanas prasmes.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs izglītības iestādes Attīstības plāna sagatavošanas prasmes.
 • Apliecība par dalību mācībās (8 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tālmācībā.

Nodarbību norises laiks: plkst.10.00-16.00, ceturtdienā, 2022.gada 6.oktobris.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 8 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 45,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas formu šeit.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv