Sirdsapziņas skolas himnas “Sirdsbalstiņu sadzirdot” vārdi un melodija25.09.2020

Teksta un mūzikas autore: Elvita Rudzāte

1.

Mīļā Laima man mācīja,
Mana mūža licējiņa:
Mīli visus, mīlēs tevi,
Tavu darbu daudzinās.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

2.
Ļauna citiem nevēlēju,
Mīlu visus tā kā sevi.
Sirdsbalstiņu klausījos’i –
Tai Dieviņ(i)s līdzi nāc.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

3.

Mīļā Laima man sacīja:
Likšu tev(i)m labu mūžu.
Ej ar prieku celiņā’i,
Ar dziesmiņu sētiņā.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

4.
Glabā savu augumiņu
Kā to zīļu vainadziņu;
Godā tēvu, māmuliņu
Visu mūžu dzīvojot.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

5.
Mīļā Laima man mācīja,
Mani mazu lolodama:
Nebēdā’i ļaunu dienu,
Pārej pāri dziedādam.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

6.
Ej, māsiņa, taisnu ceļu.
Runā taisnu valodiņu,
Tad Dieviņis palīdzēs tev
Taisnu ceļu nostaigāt.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

7.
Mīļā Māra man mācīja,
Mani mazu lolodama:
Mīli darba tikumiņu –
Dieviņš nāks tev palīgos.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

8.
Lai darīju, ko darīju,
Sirdsbalstiņu klausījos’i:
Visi man(i)m labi bija,
Kad es pati laba bij.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

9.
Mīļā Māra man mācīja,
Mani gudri lolodama:
Mīli savu tēvu zemi,
Mīli visu pasaulīt.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

10.
Smaržo mana tēvu zeme
Kā baltais’i āboliņ(i)s,
Mīlu visu pasaulīti
Kā balto’i āboliņ.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

11.
Dieviņš mani sagaidīja
Rožu ceļa galiņā’i.
Mīļā Māra maizi deva,
Laima – gudru padomiņ.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

12.
Dzied putniņi rītiņā’i,
Kur es gāju celiņā’i:
Balta nāca tautu meita
Ar labo’i tikumiņ.

Piedziedājums:
Klusi runā Sirdsbalstiņa,
Man’ mūžiņu vadīdama:
[Lai tu ietu, kur iedama,
Es tev laba vien vēlēš.] 2x

Dziesmas izpildījumu klausīties šeit.