Praktiskā dzīve. Banāna griešana.02.04.2020

Banāna griešana attīsta koncentrēšanās spēju, patstāvību, prasmes pagatavot ēdienu, valodu, ja darbības tiek sauktas vārdā.