Dzejoļa “Sveču balle” vārdi un kustības08.02.2021

Uz lielu balli
sanāca sveces,
ai, kas par gaismu
debesīs tecēs!

Kas to prieku jutīs?
Kas to prieku redzēs?
Kur būs tie bērni,
kas apkārt tecēs?

Zaķa bērni, eža bērni, pļavas bērni,
meža bērni, putnabērni, cilvēkbērni –
nāciet!

Vienai svecei, otrai svecei, trešai svecei,
piektai svecei, īsai svecei, garai svecei
danci apkārt sāciet!

Liesmiņām arī
dancojas labi –
vienai pa kreisi,
otrai pa labi.

Vienai pa labi,
otrai pa kreisi,
katrai pa sevi,
visām uzreizi.

Vilka bērni, aitas bērni, slikti bērni,
labi bērni, sveču ballē visi varat
vienā rindā stāties.

Citādi sāks viena svece, otra svece,
trešā svece, piektā svece – visas
sveces sveču ballē vienā balsī
rāties.

Visi no balles nākam nu mājās.

Prieks nu ir rimis, mierīgas kājas.