Sirdsapziņas skolai piešķirta “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīme20.10.2019

Sirdsapziņas skola ir saņēmusi “Eiropas Solidaritātes korpuss” Kvalitātes zīmi, lai varētu piedalīties starptautiskos Eiropas Solidaritātes korpusa projektos.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018.-2020.) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Sirdsapziņas skola programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējams īstenot brīvprātīgo darba aktivitātes.

Brīvprātīgais darbs ir individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā, ko veic 18 līdz 30 gadus veci jaunieši, t.sk. jaunieši ar ierobežotām iespējām, ar uzņēmējorganizācijas atbalstu.

Brīvprātīgā darba mērķis ir:

  • popularizēt solidaritāti kā vērtību;
  • palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus;
  • uzlabot brīvprātīgā kompetences.