Praktisks seminārs “Pašvērtējuma sagatavošana pirmsskolā”28.12.2022

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 28.12.2022
13:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties praktiskā seminārā “PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀ”, attālināti, 28.12.2022.

Ja Jūsu izglītības iestāde vēl nav paspējusi iesniegt IKVD pašvērtējuma ziņojumu, tad Jums ir iespēja piedalīties praktiskā seminārā, kur tiks sniegts konsultatīvs atbalsts pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā.

Semināra mērķis: Palīdzēt sagatavot pašvērtējuma ziņojumu pirmsskolām par 2021./2022. mācību gadu.

Mērķa grupa: PII vadītāji un to vietnieki.

Seminārā laikā izskatīsim visus pirmsskolas pašvērtējuma ziņojuma formas punktus – kas kurā punktā ir jāraksta.

Dalībnieku guvums: 

  • Dalībnieki apmācības laikā noteiks/pārskatīs PII misiju, vīziju, vērtības, mērķus un rezultatīvos rādītājus.
  • Dalībnieki apmācības laikā apgūs PII pašvērtējuma sagatavošanas prasmes.
  • Apmācības laikā tiks pildīts PII pašvērtējuma ziņojums.
  • Apliecība par dalību mācībās (4 h).
  • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tālmācībā.

Nodarbību norises laiks: plkst.13.00-16.00, trešdienā, 2022.gada 28. decembris

Nodarbību ilgums un norises vieta: 4 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 25,00

Atlaides:

  • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
  • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
  • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pastāv iespēja pieteikties individuālām konsultācijām, lai saņemtu atbalstu pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies