Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AUDZĒKŅU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA, PII PAŠVĒRTĒJUMS UN PII VADĪTĀJA VĒRTĒŠANA”, attālināti16.11.2023

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 16.11.2023
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sirdsapziņas skola aicina pirmsskolas izglītības iestādes vadības komandu piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES AUDZĒKŅU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS SISTĒMA, PII PAŠVĒRTĒJUMS UN PII VADĪTĀJA VĒRTĒŠANA”, 2023.gada 16. novembris, attālināti.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) vadības komandas kompetences audzēkņu komtenču novērtēšanā un PII pašvērtējuma sagatavošanā.

Mērķa grupa: PII vadības komanda.

Programmas saturs: 

 • Kompetenču novērtēšanas sistēmas struktūra;
 • Kompetenču grupas un kompetences;
 • Kompetenču sasniegumu nodrošināšanai nepieciešamās metodikas izvēle;
 • Metodikas efektivitātes novērtēšana;
 • Audzēkņu kompetenču novērtēšana;
 • Audzēkņu attīstības plānu sagatavošana.
 • PII pašvērtējuma sagatavošana.
 • Sagatavošanās PII vadītāja vērtēšanai.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībnieki apmācības laikā izpratīs kā izveidot audzēkņu kompetenču novērtēšanas sistēmu.
 • Dalībnieki apmācības laikā izpratīs kā sagatavot iestādes pašvērtējuma ziņojumu un sagatavosies vadītāja vērtēšanai.
 • Dalībnieki tiks iepazīstināti ar PII “Sirdsapziņas skola” pieredzi.
 • Apliecība par dalību mācībās (8 h).
 • Iespēja taupīt laika un finanšu resursus, mācoties tālmācībā.

Nodarbību norises laiks: plkst.10.00-16.00, ceturtdienā, 2023.gada 16. novembrī.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 8 akad.h, tālmācība ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi biznesa vadības, tanī skaitā kvalitātes vadības jautājumos, kā arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 50,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies