Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀ”, attālināti28.09.2023

Karte nav pieejama

Datums/Laiks
Datumi - 28.09.2023
10:00 - 16:00

Kategorijas Nav kategorijas


Sirdsapziņas skola aicina izglītības iestāžu vadītājus un to vietniekus piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā “PAŠVĒRTĒJUMA SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀ”, 28.09.2023, attālināti.

Programmas mērķis: Attīstīt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un to vietnieku kompetences pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanā.

Mērķa grupa: Izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki vai iestādes pašvērtējuma sagatavošanas darba grupa.

Programmas saturs: 

 • Informācijas apkopošana pašvērtējuma sagatavošanai.
 • Vecāku aptauja.
 • Audzēkņu aptauja.
 • Personāla aptauja.
 • Organizācijas analīze.
 • Pašvērtējuma ziņojuma sagatavošana.

Metodes: Nodarbību laikā tiks skaidrotas tēmas un veikti praktiski vingrinājumi tēmas labākai izpratnei un prasmju attīstībai.

Dalībnieku guvums: 

 • Dalībnieki apmācības laikā izstrādās vecāku, pedagogu un audzēkņu aptaujas anketas 2022./2023 mācību gada novērtēšanai.
 • Dalībnieki apmācības laikā apgūs organizācijas analīzes prasmes.
 • Dalībnieki apmācības laikā praktiski pildīs pašvērtējuma ziņojuma 2022./2023. formu.
 • Dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides Apliecību.

Nodarbību norises laiks: plkst.10.00-16.00, 2023.gada 28. septembris.

Nodarbību ilgums un norises vieta: 8 akad.h, attālināti, ZOOM platformā.

Nodarbību vadītāja: Elvita Rudzāte

Elvita Rudzāte ir daudzpusīga personība – jaunībā bijusi profesionāla sportiste, ar talantu mūzikā, ieguvusi divas augstākās izglītības – inženierekonomikā un psiholoģijā. Elvita vairāk nekā 20 gadus vadīja biznesa vadības konsultāciju firmu, izglītības iestādes, pati konsultējusi ne tikai biznesa vadības, bet arī dzīves jēgas un problēmu izpratnes jautājumos. Kopā ar partneriem nodibinājusi izglītības iestādes SOKRATA TAUTSKOLU un Sirdsapziņas skolu un ir šo iestāžu vadītāja. Lai nodotu citiem Latvijas iedzīvotājiem savas ilggadēji uzkrātās zināšanas un pieredzi, Elvita ir sagatavojusi grāmatu un garīgās prakses disku sēriju „Piedošanas mācība” un ir līdzautore grāmatai “Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana”.

Dalības maksa: EUR 45,00

Atlaides:

 • Piedaloties 2 dalībniekiem no organizācijas ir 5% atlaide.
 • Piedaloties 3 dalībniekiem no organizācijas ir 10% atlaide.
 • Piedaloties 4 un vairāk dalībniekiem no organizācijas ir 15 % atlaide.

Pieteikties: zemāk aizpildot reģistrācijas formu.

Sirdsapziņas skolas kontakti:

Tālr.: 29463326

E-pasts:  info@sirdsapzinasskola.lv

Mājas lapa: sirdsapzinasskola.lv


Rezervācija

Šim pasākumam rezervēšana ir beigusies