Dziesmas “Pūpolītis” vārdi, melodija un kustības22.03.2021

Upes malā pūpolītis

Galviņu pret sauli griež.

Aug tam matiņi aug glīti

Brūnā cepurīte spiež.

 

Smaida saule līdzēt varu

Tikai pacieties mazliet,

Kamēr ziemas darbus daru,

Kamēr ledus upēs iet.

 

Atbild pūpolītis ņipri,

Es vairs ziemas nebaidos.

Tavi stari silti stipri,

Diezgan tie mums spēka dos.

 

Palīdzi man mīļā saule

Lai ar varu tālāk plaukt,

Gaidot jaunu pavasari,

Vēl es gribu lielāks augt.